tam quoc

 

Lenovo ra mắt bộ ba máy tính AIO cho doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ năm - 31/08/2017 12:15 - Người đăng bài viết: admin
 

Bộ 3 máy tính AIO Lenovo V510z, V410z và V310z đều hỗ trợ tính năng bảo mật nâng cao, khả năng quản lý dễ dàng, giúp người dùng doanh nghiệp có thể xử lý hiệu quả mọi công việc hàng ngày.

  • Lenovo V510zDell gi?i thi?u máy tính AIO chuyên tr? VR
  • Asus nâng c?p dòng máy tính All-In-One Zen AiO
  • Khó nâng c?p Microsoft Surface Studio
  • Asus gi?i thi?u PC tí hon h? tr? 4K
  • Nh?ng ph?n m?m mi?n phí t?t nh?t - Ph?n 2: 13 công c? c?n thi?t cho ng??i dùng PC

V510z, V410z và V310z là 3 m?u máy tính t?t-c?-trong-m?t v?a ???c Lenovo chính th?c gi?i thi?u h??ng ??n ng??i dùng doanh nghi?p. T?a nh? b?t k? s?n ph?m dành cho nhóm khách hàng doanh nghi?p t?ng gi?i thi?u, b? s?u t?p máy tính AIO V510z, V410z và V310z c?a Lenovo c?ng ???c t?ng c??ng b?o m?t, d? dàng qu?n lý và nhi?u y?u t? h?p d?n khác.

Trong b? s?u t?p m?i c?a Lenovo, m?u máy tính AIO V510z v?i thi?t k? màn hình 23 inch không vi?n là l?a ch?n ?áng chú ý cho doanh nghi?p v?a và nh? mong mu?n s? h?u c? máy tính g?n nh?, d? qu?n lý và hi?u su?t h?a h?n t? b? x? lý Intel c?ng nh? nhi?u “??t” l?u tr?. Lenovo V510z c?ng ???c tích h?p camera nh?n d?ng khuôn m?t thông minh. S?n ph?m c?ng ?áp ?ng tiêu chu?n v? ti?t ki?m n?ng l??ng, giúp ng??i dùng gi?m thi?u chi phí s? d?ng hàng ngày. 

Lenovo ra m?t b? ba máy tính AIO cho doanh nghi?p 1
Lenovo V510z.

Trong khi ?ó, m?u Lenovo V410z v?i thi?t k? g?n nh? h?n vì trang b? màn hình 21,5-inch càng v?a v?n h?n cho nh?ng không gian làm vi?c v?n eo h?p v? di?n tích. M?u máy tính AIO Lenovo V410z c?ng có thi?t k? màn hình g?n nh? không vi?n ph? l?p ch?ng chói b? m?t, giúp ng??i dùng t?p trung làm vi?c hi?u qu? h?n. Lenovo V410z c?ng ???c ??m b?o thích ?ng v?i nhi?u phong cách làm vi?c khác nhau nh? thi?t k? cho phép xoay ch?nh màn hình mang l?i s? ti?n l?i t?i ?a cho ng??i dùng. M?u máy tính AIO này c?ng ???c trang b? ch?c n?ng video h?i ngh? ch?t l??ng cao, ng??i dùng c?ng có th? có th? xoay webcam kh?i h??ng chính di?n n?u không mu?n ghi hình. Cùng v?i kh? n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng t?i ?u và b?o m?t d? li?u nâng cao, Lenovo V410z là gi?i pháp mà doanh nghi?p hoàn toàn có th? tin c?y khi s? d?ng.

Lenovo ra m?t b? ba máy tính AIO cho doanh nghi?p 2
Lenovo V410z.

V?i các doanh nghi?p nh? mong mu?n tìm ki?m công c? ??n gi?n, nh?ng v?n có kh? n?ng x? lý công vi?c hi?u qu?, ho?c ng??i dùng chuyên nghi?p b?n r?n mu?n tìm ki?m s? cân b?ng gi?a hi?u su?t và ch?t l??ng công vi?c, ??ng th?i mu?n ti?t ki?m chi phí, máy tính t?t c?-trong-m?t Lenovo V310z ?áp ?ng t?t c? các yêu c?u ?ó. Máy ???c trang b? c?u hình vi x? lý Intel Core th? h? th? 7, k?t h?p v?i ? c?ng PCIe SSD và RAM DDR4 siêu t?c, cho phép ng??i dùng tho?i mái t?o m?i và chia s? tài li?u, duy trì e-mail công vi?c, thuy?t trình ho?c h?i h?p qua m?ng v?i khách hàng. Lenovo V310z có thêm gi?i pháp Lenovo Companion APP qu?n lý máy tính ??n gi?n h?n, giúp ng??i dùng doanh nghi?p t?p trung t?t h?n cho công vi?c. C?ng ???c trang b? nh?ng tính n?ng b?o m?t t?i ?u gi?ng nh? có trong V410z và V510z, Lenovo V310z giúp ??m b?o an toàn và thúc ??y ho?t ??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p.

Lenovo ra m?t b? ba máy tính AIO cho doanh nghi?p 3
Lenovo V310z.

Các m?u máy tính t?t-c?-trong-m?t Lenovo V510z, Lenovo V410z và Lenovo V310z hi?n ???c b?o hành t?n n?i 1 n?m và ?ã s?n sàng cho ??t hàng thông qua các ??i tác kinh doanh c?a Lenovo t?i Vi?t nam. B? s?u t?p Lenovo V510z, V410z, V310z có giá kh?i ?i?m t? 14,49 tri?u ??ng.
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 1,084
  • Tháng hiện tại: 127,157
  • Tổng lượt truy cập: 56,559,899

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465