tam quoc

 

HP Pavilion 570- Máy tính bàn tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ tư - 26/04/2017 03:56 - Người đăng bài viết: admin
 

Máy tính để bàn HP Pavilion 570 được thiết kế phục vụ cho môi trường doanh nghiệp với khả năng hoạt động mạnh mẽ, bền bĩ đi kèm với mức chi phí hợp lý.

  • HP gi?i thi?u dòng máy tính EliteDesk
  • Thêm l?a ch?n máy tr?m Lenovo cho doanh nghi?p
  • B? s?u t?p màn hình PC 'có m?t không hai'
  • Asus gi?i thi?u PC nh? g?n h? tr? VR

Các máy tính này ???c trang b? b? vi x? lý ?a nhân, CPU tiên ti?n và RAM dung l??ng cao, cùng v?i kh? n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng, s?n sàng ??m b?o r?ng các nhân viên có t?t c? công ngh? h? c?n ?? duy trì hi?u su?t làm vi?c t?t nh?t. 

Trong cu?c s?ng ngày nay, môi tr??ng làm vi?c ? các doanh nghi?p tr? nên hi?n ??i và mang tính di ??ng h?n. Các thi?t b? laptop hay công ngh? máy tính All-in-One d?n tr? nên thay th? các dòng máy tính ?? bàn truy?n th?ng nh?m ti?t ki?m t?i ?a không gian làm vi?c.

Tuy nhiên, ??i v?i doanh nghi?p v?a hay l?n có tính ch?t công vi?c c? ??nh h?n thì c?n trang b? nh?ng máy tính hi?u su?t cao, kh? n?ng l?u tr? l?n nh?m ?áp ?ng t?t các yêu c?u công vi?c lâu dài. Và ???ng nhiên, vi?c xây d?ng h? th?ng máy tính ?? bàn v?i c?u hình kh?ng, ?i kèm chi phí h?p lý v?n là gi?i pháp t?t nh?t cho s? phát tri?n c?a các doanh nghi?p.

M?t trong các th??ng hi?u máy tính ?? bàn ???c ?a chu?ng nh?t t?i các doanh nghi?p ph?i nh?c ??n là HP Pavilion. Không ch? ???c bi?t ??n nh? m?t th??ng hi?u n?i ti?ng trên th? gi?i, HP Pavilion luôn ???c lòng ng??i dùng b?i kh? n?ng ho?t ??ng m?nh m?, b?n b?, kh? n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng ???c chú tr?ng ?i kèm m?c chi phí h?p lý.

HP Pavilion 570- Máy tính bàn ti?t ki?m n?ng l??ng cho doanh nghi?p 1
HP Pavilion 570 có thi?t k? ??n gi?n nh?ng l?ch s? và trang nhã v?i màu ?en ??c tr?ng c?a các dòng PC. Máy ?áp ?ng yêu c?u công vi?c c?a ng??i dùng t? c? b?n ??n nâng cao

Hi?u n?ng m?nh m?, phù h?p v?i nhu c?u doanh nghi?p

V? c?u hình, HP Pavilion 570 2017 s? d?ng chip Kaby Lake v?i dung l??ng RAM t?i ?a ??n 8GB giúp vi?c x? lý các tác v? nhanh h?n và giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng h?n so v?i chip Skylake n?m ngoái. Dòng máy HP Pavilion 570 c?ng có nhi?u model v? c?u hình v?i giá thành khác nhau giúp ng??i dùng có nhi?u l?a ch?n.

Các model có ??y ?? các b? x? lý t? Core i3, i5 ??n Core i7, ? c?ng HDD 1TB và card ?? h?a nVidia GT 730 FH 4GB tùy c?u hình. Máy có t?c ?? x? lý siêu nhanh, t? 3,9GHz ??n 4,5GHz cho hi?u su?t làm vi?c nhanh g?p ?ôi các dòng laptop và All in One thông th??ng.

Vì th?, v?i các dòng máy HP Pavilion 570, ng??i dùng có th? x? lý t?t các công vi?c v?n phòng, t? c? b?n ??n nâng cao và k? c? các ?ng d?ng ?? h?a, Photoshop.

HP Pavilion 570- Máy tính bàn ti?t ki?m n?ng l??ng cho doanh nghi?p 2
HP Pavilion 570 có m?t t?i h?u h?t các doanh nghi?p v?a và l?n b?i hi?u n?ng m?nh m? và giá thành h?p lí

?a k?t n?i

Bên c?nh các c?ng k?t n?i truy?n th?ng c?a PC thông th??ng, HP Pavilion 570 2017 còn có thêm c?ng 1 USB Type-C th? h? m?i, b?t k?p xu h??ng k?t n?i t??ng lai c?a các dòng máy tính hi?n nay. Ngoài ra, máy còn có nhi?u c?ng k?t n?i nh? USB 3.0, USB 2.0, LAN, VGA, HDMI, 3-in-1 Card Reader.

HP Pavilion 570- Máy tính bàn ti?t ki?m n?ng l??ng cho doanh nghi?p 3
HP Pavilion 570 trang b? ??y ?? các c?ng k?t n?i, cho kh? n?ng truy?n d? li?u không gi?i h?n.

Ti?t ki?m n?ng l??ng

??i v?i các doanh nghi?p v?a và l?n, h? th?ng máy tính lên ??n hàng tr?m hàng nghìn thi?t b? ho?t ??ng liên t?c c? ngày tiêu t?n ph?n l?n l??ng ?i?n n?ng. Nh?m giúp khách hàng ti?t ki?m chi phí tiêu th? này h?n, HP ?ã chú tr?ng trong vi?c thi?t k? và tích h?p các công ngh? ti?t ki?m n?ng l??ng vào HP Pavilion 570. S?n ph?m vinh d? nh?n ???c ch?ng ch? ENERGY STAR v? kh? n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng c?a M?. ?ây là m?t “?i?m c?ng” ?áng t? hào giúp HP Pavilion 570 tr? thành desktop “?áng” ?? l?a ch?n cho khách hàng doanh nghi?p trong n?m nay.

HP Pavilion 570- Máy tính bàn ti?t ki?m n?ng l??ng cho doanh nghi?p 4

HP Pavilion 570 hi?n ?ã ???c phân ph?i b?i FPT Trading trên toàn qu?c v?i nhi?u c?u hình khác nhau phù h?p v?i nhu c?u c?a t?ng doanh nghi?p. Giá tham kh?o t? 7,59 tri?u ??ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 131
  • Hôm nay: 13,165
  • Tháng hiện tại: 447,182
  • Tổng lượt truy cập: 53,723,644

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058