tam quoc

 

HP EliteOne 800 G3 - Máy tính để bàn "tất cả trong một" cấp doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/06/2017 02:50 - Người đăng bài viết: admin
 

EliteOne 800 G3 All-in-One là một chiếc máy tính để bàn hướng đến doanh nghiệp với khả năng bảo mật và quản lý mạnh mẽ nhờ hàng loạt công nghệ và phần mềm bảo mật độc quyền của HP.

 • ?ánh giá máy tính AIO HP Pavilion All-in-One 2015
 • Gi?i pháp b?o m?t toàn di?n cho máy tính doanh nghi?p
 • HP Pavilion 570 - Máy tính bàn ti?t ki?m n?ng l??ng cho doanh nghi?p
 • HP gi?i thi?u dòng máy tính EliteDesk

Nhu c?u v?i màn hình l?n, hi?u n?ng m?nh m? nh?ng v?n ??m b?o tính th?m m?, ti?n l?i, chi?m ít di?n tích cho v?n phòng thì EliteOne 800 G3 là m?u máy tính b?n không th? b? qua. ?ây là m?t chi?c All-in-One v?i màn hình 23,8 inch h? tr? c?m ?ng ?a ?i?m, c?u hình m?nh m? v?i card ?? h?a r?i. Nhi?u công ngh? b?o m?t bao g?m c? m?ng m?t và vân tay t??ng t? nh? nh?ng chi?c laptop EliteBook c?a hãng.

HP EliteOne 800 G3 - Máy tính ?? bàn "t?t c? trong m?t" c?p doanh nghi?p 1

Thi?t k? ?n t??ng, vi?n màn hình siêu m?ng

HP EliteOne 800 G3 mang ki?u dáng c?a m?t chi?c máy tính hi?n ??i v?i b? v? kim lo?i màu b?c sang tr?ng. Vi?n màn hình ???c thi?t k? siêu m?ng v?i công ngh? EliteDisplay ???c HP nghiên c?u và ch? t?o. Ph?n d??i màn hình là d?i loa ???c cách ?i?u vô cùng ??p m?t v?i các h?a ti?t ???c x? lý tinh x?o. Nhìn t? m?t tr??c s?n ph?m không có b?t k? m?t chi ti?t th?a nào.

HP EliteOne 800 G3 - Máy tính ?? bàn "t?t c? trong m?t" c?p doanh nghi?p 2

Là dòng máy tính All-in-One nên t?t c? các linh ki?n t? b? x? lý, RAM, ? c?ng… ??u ???c tích h?p ngay phía sau màn hình giúp ti?t ki?m không gian, ??m b?o tính th?m m?. V?i m?t v?n phòng l?n vi?c l?p ráp hàng lo?t các thùng máy CPU s? t?n không ít di?n tích, dây ?i?n, cáp k?t n?i l?ng nh?ng thì HP EliteOne là m?t l?a ch?n thay th? tuy?t v?i.

HP EliteOne 800 G3 - Máy tính ?? bàn "t?t c? trong m?t" c?p doanh nghi?p 3

Phía c?nh trên HP còn trang b? c? m?t c?m c?m bi?n l?n v?a làm webcam, v?a dùng ?? ??ng nh?p vào Windows Hello nh? c?m bi?n m?ng m?t. Tuy nhiên hãng ?ã tinh t? gi?u ph?n c?m bi?n này ?i, khi mu?n s? d?ng ng??i dùng ch? c?n ?n nh? thì c?m camera này s? ???c ??y lên.

Các nút b?m h?u nh? ?ã ???c lo?i b? h?t trên chi?c HP EliteOne 800 G3 ch? gi? l?i nút ngu?n ? c?nh d??i máy. Các tùy ch?nh và cài ??t ??u có th? s? d?ng phím t?t trên bàn phím không dây ?i kèm v?i máy.

Màn hình 23,8 inch Full HD c?m ?ng, ?i?u ch?nh linh ho?t

HP EliteOne 800 G3 ???c trang b? màn hình c?m ?ng ?a ?i?m 28,8 inch v?i ?? phân gi?i Full HD cho kh? n?ng hi?n th? s?c nét. V?i kh? n?ng ch?ng chói r?t t?t cùng ?? sáng cao ng??i dùng d? dàng s? d?ng trong m?i ?i?u ki?n. ??c bi?t ph?n màn hình ch?a toàn b? linh ki?n phía sau hoàn toàn có th? xoay d?c ?? ??c tin t?c sách báo vô cùng ti?n l?i. M?c dù ph?n thân máy khá n?ng nh?ng nh? thi?t k? c? khí hoàn h?o nên vi?c xoay màn hình, nâng h? ?? cao khá nh? nhàng nh?ng v?n ??m ?? ch?c ch?n c?n thi?t.

HP EliteOne 800 G3 - Máy tính ?? bàn "t?t c? trong m?t" c?p doanh nghi?p 4

Hi?u n?ng m?nh m? nh? m?t chi?c PC ?? bàn

HP EliteOne 800 G3 v?a có ?u th? g?n nh? c?a m?t chi?c AIO v?a có hi?u n?ng ?áng n? c?a m?t chi?c PC m?nh m? cho doanh nghi?p. Máy ???c trang b? b? x? lý Intel Core i7-7700 v?i xung nh?p lên ??n 3,6GHz và có th? t? ép xung lên ??n 4,2GHz cho m?i tác v? tr? nên nh? nhàng.

HP EliteOne 800 G3 - Máy tính ?? bàn "t?t c? trong m?t" c?p doanh nghi?p 5

Máy ???c trang b? s?n 16GB RAM cho kh? n?ng ?a nhi?m hoàn h?o, n?u có nhu c?u nâng c?p ng??i dùng có th? d? dàng g?n thêm m?t thanh RAM 16GB n?a v?i m?t slot tr?ng. Máy có nhi?u tùy ch?n ? c?ng SSD ho?c ? c?ng lai. Và t?t nhiên v?i tùy ch?n nào ?i n?a thì ng??i dùng v?n có th? nâng c?p M.2 SSD v?i khe c?m có s?n.

HP EliteOne 800 G3 - Máy tính ?? bàn "t?t c? trong m?t" c?p doanh nghi?p 6

Kh? n?ng ?? h?a c?a chi?c máy tính All-in-One càng ?n t??ng h?n khi ???c trang b? card ?? h?a r?i AMD RX460. Ng??i dùng v?a có th? ch?i game v?a có th? ch?nh s?a hình ?nh, d?ng video trên HP EliteOne 800 G3 m?t cách m??t mà.

B?o m?t là y?u t? c?t lõi

Tuy nhiên t?t c? v?n ch?a ph?i là ?i?m ?áng chú ý nh?t trên chi?c HP EliteOne. Y?u t? c?t lõi mà HP mu?n mang ??n cho khách hàng doanh nghi?p là kh? n?ng b?o m?t t?i ?u v?i hàng lo?t công ngh?. Khi bán ra máy ?ã ???c cài s?n Windows 10 b?n quy?n v?i hàng lo?t các công ngh? b?o m?t t? ph?n c?ng ??n ph?n m?m.

HP EliteOne 800 G3 - Máy tính ?? bàn "t?t c? trong m?t" c?p doanh nghi?p 7

? c?p ?? ph?n c?ng HP EliteDesk 800 G3 ???c trang b? con chip b?o m?t TPM giúp mã hóa ph?n c?ng ng?n ng?a các cu?c t?n công. ??c bi?t s?n ph?m còn có công ngh? HP Sure Start Gen 3 giúp b?o v? BIOS và t? ??ng ph?c h?i h? th?ng mà không c?n can thi?p t? bên ngoài. Chi?c All-in-One này còn ???c trang b? c? công ngh? quét vân tay và b?o v? ??ng nh?p b?ng m?ng m?t.

HP EliteOne 800 G3 - Máy tính ?? bàn "t?t c? trong m?t" c?p doanh nghi?p 8

V? ph?n m?m máy tích h?p nhi?u công ngh? t? b?o v? d? li?u, xác th?c thông tin khác nhau. Trong ?ó ph?n m?m h?u ích nh?t có th? k? ??n là HP Client Security giúp ng??i dùng qu?n lý m?t kh?u, khóa file, xóa file v?nh vi?n không th? ph?c h?i… N?n t?ng b?o m?t c?a ph?n m?m này ???c mã hóa, b?o v? t? c?p ?? BIOS, có th? khóa ???c các c?ng USB, ch?ng cài l?i h? ?i?u hành nên ng??i dùng có th? yên tâm v? d? li?u c?a mình.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

phần cảm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 52
 • Khách viếng thăm: 50
 • Thành viên online: 1
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 8,365
 • Tháng hiện tại: 389,006
 • Tổng lượt truy cập: 53,665,468

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058