tam quoc

 

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – Mạnh mẽ, siêu gọn, siêu bảo mật

Đăng lúc: Thứ bảy - 01/07/2017 12:20 - Người đăng bài viết: admin
 

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC là một chiếc máy tính mini nhỏ gọn với trọng lượng chỉ khoảng 1,2kg nhưng được trang bị cấu hình vô cùng mạnh mẽ không hề thua kém những chiếc PC cồng kềnh. Sản phẩm còn được trang bị hàng loạt công nghệ siêu bảo mật tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp.

  •   Vì sao b?n nên ch?n HP ProBook 400 series G4 cho công vi?c?
  • HP EliteOne 800 G3 - Máy tính ?? bàn 't?t c? trong m?t' c?p doanh nghi?p
  • Gi?i pháp b?o m?t toàn di?n cho máy tính doanh nghi?p
  • HP Pavilion 570 - Máy tính bàn ti?t ki?m n?ng l??ng cho doanh nghi?p
  • HP gi?i thi?u dòng máy tính EliteDesk

Thi?t k? nh? g?n linh ho?t ??n không ng?

?úng nh? tên g?i, EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC là m?t chi?c máy tính mini v?i kích th??c vô cùng nh? g?n.

C? th?, kích th??c c?a chi?c PC này ch? kho?ng 17x17cm và dày ch? 3,43cm. Tr?ng l??ng c?ng nh?nh h?n 1,2kg m?t chút, th?m chí còn nh? h?n nhi?u m?u laptop trên th? tr??ng. V?i kích th??c vô cùng g?n nh? thì ng??i dùng có th? g?n ngay m?t sau c?a màn hình có h? tr? chân ?c g?n t??ng, ho?c n?u có ??t trên m?t bàn thì di?n tích chi?m d?ng c?ng r?t nh?.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t 1

Thi?t k? bên ngoài c?a s?n ph?m r?t b?t m?t, sang tr?ng v?i hai tông màu chính là xám b?c và ?en nên có th? ??t ? b?t k? ?âu mà v?n ??m b?o tính th?m m?. V?i ?u ?i?m n?i tr?i v? kích th??c và thi?t k? bên ngoài thì HP EliteDesk 800 G3 Mini là m?u máy tính r?t phù h?p v?i ng??i dùng có không gian làm vi?c nh?, nh?ng v?n phòng c?n g?n hàng lo?t chi?c PC nh?ng không gian h?n ch? c?ng nh? mu?n ??m b?o tính linh ho?t, th?m m?.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t 2

C?u hình m?nh m? ?áp ?ng m?i nhu c?u v?n phòng

Ph?n l?n các m?u mini PC trên th? tr??ng ??u ch? ???c trang b? dòng chip di ??ng (th??ng là chip dòng U ti?t ki?m ?i?n n?ng) thì HP ?ã m?nh d?n ??a h?n con chip máy bàn v?i c?u hình cao nh?t lên ??n i7-7700 trang b? cho EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC. V?i xung nh?p c? b?n lên ??n 3,6GHz; Turbo Boost lên ??n 4,2GHz thì s?c m?nh c?a chi?c mini PC này vô cùng ?áng n?, ch?ng thua kém gì nh?ng m?u PC c?ng k?nh. V?i nhu c?u th?p h?n, khách hàng c?ng có th? l?a ch?n nh?ng m?u c?u hình th?p i3 ho?c i5.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t 3

Chi?c máy tính mini này c?ng ???c trang b? hai khe RAM v?i kh? n?ng nâng c?p t?i ?a 32GB nh?m ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a ng??i dùng. Tuy nhiên ?ây là dòng máy tính mini h??ng ??n nhu c?u g?n nh? cho doanh nghi?p nên s? không ???c trang b? card ?? h?a r?i, nh?ng nhu c?u v? ?? h?a hay gaming s? không th? ?áp ?ng t?t.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t 4

Nh?ng bù l?i vi?c trang b? ? c?ng SSD giúp máy v?n hành m??t mà, t?c ?? kh?i ??ng r?t nhanh.

Th? nghi?m v?i m?t chi?c EliteDesk 800 G3 Mini c?u hình i7-7700, 8GB RAM, SSD 256GB, máy cho hi?u n?ng r?t t?t: m? m?t file ?nh ch?p t? máy có dung l??ng h?n 30MB b?ng Photoshop, xu?t ra màn hình 34 inch ?? phân gi?i 3.440x1.440 pixel ch?a t?i 10 giây. Vi?c ch?nh s?a hình ?nh c?ng r?t m??t mà. M?c dù không có card ?? h?a r?i nh?ng ?? h?a tích h?p Intel HD 630 v?n ?? s?c gánh h?u h?t các ph?n m?m ?? h?a khi làm vi?c v?i hình ?nh 2D không quá n?ng.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t 5
T?c ?? ??c ghi c?a ? SSD SATA ?i kèm máy r?t t?t.

?o hi?u n?ng v?i ph?n m?m Geekbench, s? ?i?m ghi ???c v?i con chip Intel i7-7700 vô cùng ?n t??ng, ki?m tra t?c ?? ??c ghi c?a ? SSD c?ng r?t cao. N?u v?n ch?a th?a mãn thì b?n v?n có th? nâng c?p lên chu?n SSD PCIe thông qua c?ng M.2 có s?n trong thi?t b?.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t 6

Phép th? Cinebench R15 và 3DMark Cloud Gate m?t l?n n?a kh?ng ??nh h? th?ng ch? ??m nhi?m t?t tác v? v?n phòng, ?? h?a 2D v?a ph?i, và ch?i các game online nh?. Máy c?ng h? tr? t?t các b? phim chu?n 4K siêu nét mà không g?p b?t k? tr? ng?i gì.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t 7

 

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t 8

B?o m?t v?n là y?u t? ???c ?u tiên hàng ??u

Tuy nhiên không ph?i c?u hình hay thi?t k? mà y?u t? ???c ?u tiên nh?t trên các s?n ph?m thu?c dòng Elite c?a HP là kh? n?ng b?o m?t và ?? ?n ??nh trong quá trình s? d?ng.

H??ng ??n nhu c?u thi?t y?u c?a khách hàng doanh nghi?p ??t y?u t? b?o m?t d? li?u lên hàng ??u, HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC ???c trang b? hàng lo?t công ngh? b?o m?t t? ph?n c?ng ??n ph?n m?m.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t 9
M?t d??i có ch?u ?c ?? b?t vào sau màn hình ho?c treo t??ng

? c?p ?? ph?n c?ng, EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC ???c trang b? chip b?o m?t TPM giúp mã hóa ph?n c?ng ng?n ng?a các cu?c t?n công. K?t h?p v?i công ngh? HP Sure Start Gen3 giúp b?o v? BIOS và t? ??ng ph?c h?i h? th?ng mà không c?n can thi?p t? bên ngoài. Khi BIOS b? t?n công thì ch? trong 30 giây s? ???c ph?c h?i nguyên v?n nh?m ng?n ch?n hacker chi?m quy?n ki?m soát thi?t b?.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t 10

V? ph?n m?m, máy có tùy ch?n cài s?n Windows 10 b?n quy?n cùng b? ph?n m?m ??c quy?n c?a HP. Trong ?ó không th? b? qua ph?n m?m HP Client Security giúp ng??i dùng qu?n lý m?t kh?u, khóa file, mã hóa ? c?ng, mã hóa các c?ng USB. Khi s? d?ng ph?n m?m này ?? b?o v? máy thì ngay c? cài l?i h? ?i?u hành c?ng c?n ph?i có xác nh?n m?t kh?u ??m b?o an toàn d? li?u. V?i doanh nghi?p c?n qu?n lý hàng lo?t thi?t b? thì HP c?ng tích h?p s?n ph?n m?m giúp cho b? ph?n IT có th? ki?m soát t?t c? các thi?t b? trong h? th?ng và có th? mã hóa, xóa d? li?u t? xa ? b?t kì thi?t b? nào.

Ngoài thi?t k? nh? g?n, hi?u n?ng m?nh m? thì b?o m?t là y?u t? ?áng quan tâm nh?t trên HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini G3, ?i?u mà ng??i dùng s? khó tìm th?y trên m?t chi?c PC t? l?p ráp hay ngay c? nh?ng m?u máy bàn trên th? tr??ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 120
  • Hôm nay: 14,202
  • Tháng hiện tại: 338,852
  • Tổng lượt truy cập: 53,066,339

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058