tam quoc

 

2 cách cập nhật trình điều khiển của card đồ họa NVIDIA

Đăng lúc: Thứ ba - 18/07/2017 05:37 - Người đăng bài viết: admin
 

Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể sở hữu phiên bản mới nhất của trình điều khiển dành cho card đồ họa NVIDIA trên Windows 10/8/7.

 • Mang các trò ch?i c? ?i?n ? Windows 7 tr? l?i Windows 10
 • Nh?ng ph?n m?m mi?n phí t?t nh?t - Ph?n 1: 17 ti?n ích c?n thi?t cho PC
 • T? ??ng vô hi?u hóa Touchpad khi k?t n?i chu?t trên Windows 10
 • 5 tùy ch?nh ?? h?a mà m?i game th? PC nên bi?t
 • Tr?i nghi?m File Explorer "bí m?t" trên Windows 10 Creators

Ng??i dùng Windows h?n ??u rõ vi?c th??ng xuyên c?p nh?t phiên b?n m?i cho trình ?i?u khi?n (driver) c?a ph?n c?ng trên máy tính là ?i?u r?t quan tr?ng, giúp các thi?t b? này luôn v?n hành m??t mà c?ng nh? tránh tình tr?ng xung ??t trong h? th?ng. Riêng v?i nhóm ng??i dùng là game th?, vi?c gi? cho card ?? h?a luôn ???c c?p nh?t là ?i?u g?n nh? không th? không quan tâm. Nhà s?n xu?t luôn khuy?n khích ng??i dùng c?p nh?t phiên b?n m?i cho trình ?i?u khi?n ?? card ?? h?a ?? có th? phát huy t?i ?a s?c m?nh và ch?nh s?a l?i phát sinh trong quá trình s? d?ng.

V?i 2 cách ??n gi?n sau ?ây s? giúp b?n có th? nhanh chóng ki?m tra, t?i v? và c?p nh?t phiên b?n m?i nh?t trình ?i?u khi?n không ch? cho card ?? h?a mà còn c? nh?ng thi?t b? ph?n c?ng khác trên máy tính. Tuy nhiên, ph?m vi bài vi?t này ch? ?? c?p ??n cách c?p nh?t driver cho card ?? h?a NVIDIA.

C?p nh?t t? ??ng qua tính n?ng Update Driver

V? m?t k? thu?t, m?t khi ?ã cài ??t m?i ho?c nâng c?p t? các phiên b?n Windows c? lên Windows 10 , h? ?i?u hành này s? t? ??ng quét các t?t c? thi?t b? k?t n?i vào máy tính, bao g?m c? card ?? h?a, card âm thanh và USB, sau ?ó t?i v? các trình ?i?u khi?n t??ng ?ng thông qua tính n?ng Update Driver.

Tuy nhiên, trong m?t s? tr??ng h?p, Windows 10 c?ng có th? t?i nh?m các phiên b?n c? c?a trình ?i?u khi?n (th??ng do h? th?ng ?ánh giá sai v? phiên b?n). Do v?y, có th? t?i v? phiên b?n m?i nh?t, b?n hãy nh?n t? h?p phím Windows + X, ch?n Device Manager.

Trong c?a s? v?a xu?t hi?n, hãy m? r?ng tùy ch?n Display adapter , nh?n ph?i chu?t vào thi?t b? NVIDIA c?n nâng c?p và ch?n Update Driver.

2 cách c?p nh?t trình ?i?u khi?n c?a card ?? h?a NVIDIA 1

? c?a s? ti?p theo, b?n ti?p t?c ch?n Search Automatically for update drivers software và ch? trong giây lát ?? h? th?ng t? ??ng t?i v? và c?p nh?t phiên b?n m?i cho trình ?i?u khi?n.

2 cách c?p nh?t trình ?i?u khi?n c?a card ?? h?a NVIDIA 2

T?i v? t? trang web c?a nhà s?n xu?t

Ngoài vi?c c?p nh?t thông qua tính n?ng m?c ??nh c?a Windows, b?n c?ng có th? t?i v? b? cài ??t trình ?i?u khi?n t??ng ?ng v?i thi?t b? t? trang web h? tr? c?a NVIDIA thông qua ???ng d?n t?i ?ây .

Tuy nhiên, tr??c khi ti?n hành t?i v? b? cài ??t trình ?i?u khi?n, b?n c?n xác ??nh chính xác thông tin v? card ?? h?a ?ang k?t n?i v?i máy tính b?ng cách nh?p t? khóa System Information vào khung tìm ki?m (trên thanh taskbar ??i v?i Windows 10 và trên trình ??n Start ??i v?i Windows 7).

2 cách c?p nh?t trình ?i?u khi?n c?a card ?? h?a NVIDIA 3

Trong c?a s? System Information, b?n hãy m? r?ng th? Components > Display. Khi ?ó, vùng giao di?n bên ph?i s? hi?n th? thông tin chi ti?t v? card ?? h?a ?ang k?t n?i v?i máy tính nh? Name, Adapter Type,…

Quay tr? l?i v?i trang web h? tr? c?a NVIDIA, b?n hãy ?i?n các thông tin liên quan ??n card ?? h?a c?a mình và phiên b?n Windows ?ang dùng, sau ?ó nh?n Search.

2 cách c?p nh?t trình ?i?u khi?n c?a card ?? h?a NVIDIA 4

Lúc này, NVIDIA s? cho phép b?n t?i v? b? cài ??t trình ?i?u khi?n t??ng ?ng v?i card ?? h?a ?ang k?t n?i v?i máy tính.

2 cách c?p nh?t trình ?i?u khi?n c?a card ?? h?a NVIDIA 5

M?t khi ?ã t?i v? hoàn t?t, b?n ch? vi?c ti?n hành cài ??t nh? các b? cài ??t ?ng d?ng thông th??ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 16
 • Khách viếng thăm: 15
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 3,014
 • Tháng hiện tại: 78,687
 • Tổng lượt truy cập: 59,354,781

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465