tam quoc

 

Chuột, bàn phím chơi game và thiết bị hỗ trợ giá bình dân

Đăng lúc: Thứ ba - 30/05/2017 02:05 - Người đăng bài viết: admin
 

Bạn đang tậu một bộ PC cực chiến để giải trí trong dịp Hè 2017, nhưng đang băn khoăn không biết nên mua chuột hiệu gì, pad của nhà sản xuất nào, hay bàn phím nào gõ cho sướng? Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp bạn!

  • Tai nghe game: Bùng n? ch?t âm
  • Card ?? h?a game: L?a ch?n cho Full HD và Quad HD
  • Bo m?ch ch? ch?y Ryzen: Ch?n m?t g?i ni?m tin
  • HyperX Alloy FPS: bàn phím c? linh ho?t cho game th? mê b?n súng

Cougar 250M

Là m?u chu?t ch?i game có ki?u dáng ???c thi?t k? nh?m t?i ?a hóa s? tho?i mái, Cougar 250M phù h?p cho c? ng??i thu?n tay ph?i l?n ng??i thu?n tay trái trong tr?i nghi?m game dù mang hình th? khác l?. ?u ?i?m c?a Cougar 250M là tuy giá bán không cao song v?n có ??y ?? tính n?ng y h?t nh?ng m?u chu?t cao c?p “b?c tri?u” nh? có th? tùy ch?nh t?ng 6 nút chu?t (switch Omron), tùy bi?n màu ?èn n?n RGB 16,8 tri?u màu. Bên c?nh ?ó, nh?ng thi?t l?p mà game th? ?ã tùy bi?n ??u có th? ???c l?u tr? vào b? nh? tích h?p c?a chu?t và mang ?i s? d?ng ? b?t c? ?âu.

Trang b? c?m bi?n quang h?c chuyên game ADNS-3050, Cougar 250M ??t t? l? l?y m?u (polling rate) t?i 1.000MHz và th?i gian ?áp ?ng ch? 1ms nên g?n nh? là ph?n ?ng t?c th?i v?i nh?ng nút b?m ra l?nh trên chu?t, cho phép game th? th?c hi?n chính xác nhi?u thao tác ph?c t?p m?t cách nhanh chóng ngay c? trong nh?ng trò ch?i b?n súng c?n t?c ?? ph?n ?ng c?c nhanh – chu?n.

V?i tr?ng l??ng ch?a ??n 100g, Cougar 250M nh? nhàng l??t nhanh trên b? m?t t?m lót chu?t. Thêm vào ?ó, chu?t có kh? n?ng tùy ch?nh t?c thì m?c ?? nh?y t? 500-4.000DPI (có 6 n?c) cho phép game th? tho?i mái thay ??i tr?i nghi?m game trên nhi?u màn hình, k? c? màn hình 4K góc c?c r?ng.

Giá tham kh?o: 550.000 ??ng

Chu?t, bàn phím ch?i game và thi?t b? h? tr? giá bình dân 1

Cougar Minos X3

Tuy không quá ??t ti?n nh?ng chu?t quang Cougar Minos X3 v?n h?i ?? nh?ng ??c ?i?m c?n thi?t ?? tr?i nghi?m game nh? ?? nh?n chính xác, linh ho?t di chuy?n và tho?i mái khi s? d?ng. ??c bi?t, chu?t có ki?u thi?t k? t??ng ??i phù h?p v?i nh?ng ng??i có bay tay c? v?a và nh?, giúp nh?c lên ??t xu?ng nh? nhàng và di chu?t thu?n ti?n d? dàng.

Trang b? c?m bi?n PMW3310DH Optical Sensor – m?t trong nh?ng lo?i c?m bi?n quang h?c t?t nh?t hi?n có trên th? tr??ng, Cougar Minos X3 là m?u chu?t quang ti?n d?ng cho game th? b?i chu?t không c?n cài driver c?u hình nh? nhi?u m?u chu?t RGB x?n, ch? c?n c?m vào PC và dùng ngay, ??ng th?i là l?a ch?n c?c k? phù h?p cho nh?ng game th? có ngân sách eo h?p nh?ng c?n chu?t ch?i game ch?t l??ng t?t.

Lót 2 bên hông Cougar Minos X3 là l?p nh?a vân t? ong ???c thi?t k? phình to v? phía sau nh?m t?o ?? nhám giúp ngón tay ghì ch?t thân chu?t. ? m?t ?áy, Cougar Minos X3 có công t?c ch?nh DPI và Polling riêng bi?t. Hai công t?c này n?m l?t th?m gi?a khe v?a ?? ?? ngón tay ti?p xúc và không b? ?nh h??ng b?i ?? gh? gh? c?a b? m?t di chu?t. Tr? khi có nhu c?u thay ??i DPI liên t?c, game th? s? không ph?i lo l?ng vi?c vô tình ch?nh DPI b?t th??ng. 

Giá tham kh?o: 590.000 ??ng

Chu?t, bàn phím ch?i game và thi?t b? h? tr? giá bình dân 2

Cougar Attack X3 RGB

Nhìn b? ngoài, ít ai ngh? r?ng Cougar Attack X3 l?i là bàn phím c? b?i ki?u dáng g?n gàng và cách b? trí phím c?a s?n ph?m này ch?ng khác bàn phím truy?n th?ng là bao. Th?c ch?t, Attack X3 là m?u bàn phím c? ??y ?? bao g?m dàn phím c? b?n cùng bàn phím s?, cho phép tùy ch?nh ??y ?? t?ng phím b?m c?c k? linh ho?t.

Cougar Attack X3 s? d?ng switch Cherry MX Blue (??t ?? b?n 50 tri?u l?n nh?n phím) cho c?m giác hoàn toàn khác bi?t khi gõ phím, âm thanh phát ra không quá ?n. Bên d??i dàn keycap là t?m nhôm lót sáng bóng v?a giúp game th? d? dàng làm s?ch b?i bám trên b? m?t bàn phím. 

Chú tr?ng ph?c v? thói quen “càn l??t” bàn phím c?a game th?, Cougar Attack X3 h? tr? ch? ?? 6-Key Rollover ghi nh?n thao tác nh?n cùng lúc 6 phím. Thú v? h?n, bàn phím c? này còn h? tr? ch? ?? N-Key Rollover ghi nh?n thao tác nh?n cùng lúc nhi?u phím mà không c?n s? d?ng ??u chuy?n giao ti?p USB sang PS/2 nh? m?t s? bàn phím c? chuyên game khác.

M?t y?u t? sáng giá n?a ? Cougar Attack X3 là ?ng d?ng mi?n phí UIX System. Thông qua ?ng d?ng này, game th? có th? dùng UIX System ?? tùy bi?n phím thành t? h?p phím ho?c thi?t l?p chu?i macro riêng bi?t canh th?i gian nh?n chu?n xác ??n t?ng ms cho t?ng phím tùy theo th? lo?i game yêu thích nh? FPS, RTS, MMORPG hay MOBA.

Giá tham kh?o: 1.850.000 ??ng

Chu?t, bàn phím ch?i game và thi?t b? h? tr? giá bình dân 3

Pad Cougar Arena

Di?n tích b? m?t c?a pad Cougar Arena khá l?n (800x300mm) nên ch?a v?a v?n c? m?t b? bàn phím cùng chu?t ch?i game. Không nh?ng cho phép di chuy?n linh ho?t trên vùng di chu?t r?ng l?n, pad còn ch?u ??ng ???c l?c ?è bàn phím và chu?t khi game th? ?ang c?ng th?ng chi?n ??u mà không h? tr?n tr??t.

?u ?i?m nói trên ph? thu?c r?t nhi?u vào l?p ?? cao su ???c ch? t?o làm gi?m ??ng n?ng t? c? ??ng c?a ng??i dùng, qua ?ó v?n gi? nguyên v? trí c?a pad ngay c? khi game th? có thao tác chuy?n ??ng nhanh ho?c xê d?ch chu?t. Bên c?nh ?ó, b? m?t pad ???c b?c l?p v?i m?m ch?ng n??c và thích h?p v?i nhi?u lo?i c?m bi?n quang h?c và laser chuyên game th??ng ???c các nhà s?n xu?t dùng ?? trang b? cho chu?t.

V?i b? dày ch? 5mm, pad Cougar Arena v?a ?? t?o kho?ng không ??c l?p dùng ?? kê chu?t và bàn phím, tách bi?t h?n v?i các thi?t b? khác nh?ng v?n ??m b?o kê tay và s? d?ng tho?i mái khi ch?i game trong th?i gian dài.

Giá tham kh?o: 500.000 ??ng

Chu?t, bàn phím ch?i game và thi?t b? h? tr? giá bình dân 4

Thi?t b? gi? dây chu?t Cougar Bunker

Dây nh? r?i r?m là v?n ?? r?t khó ch?u m?i khi s? d?ng chu?t game, vì th? không ít game th? ?ã chuy?n sang dùng chu?t không dây cho ti?n l?i h?n. N?u th?, game th? có th? tham kh?o Cougar Bunker - thi?t b? gi? dây chu?t giúp ki?m soát và nâng ?? dây chu?t, nh?m h?n ch? tình tr?ng dây b? qu?n r?i hay xê d?ch làm ?nh h??ng ??n ??u c?m c?ng nh? quá trình ho?t ??ng c?a chu?t. 

???c x? rãnh nh? g?n ?? nhét v?a th?m chí v?i c? các các lo?i dây chu?t b?n ch?t, “cánh tay” cao su c?a Cougar Bunker nâng ph?n dây g?n ??u chu?t, qua ?ó làm bi?n m?t c?m giác “có dây” do dây không còn ti?p xúc v?i m?t bàn. 

Xét v? kích th??c, Cougar Bunker khá nh? g?n (110x70x115mm) nên không chi?m nhi?u di?n tích. Ph?n ?? cao su c?a thi?t b? bám dính c?c ch?c ngay c? khi b? m?t ti?p xúc g? gh?. 

Giá tham kh?o: 320.000 ??ng

Chu?t, bàn phím ch?i game và thi?t b? h? tr? giá bình dân 5

Các s?n ph?m trên hi?n có bán t?i Tân Doanh - 592 ???ng 3 tháng 2, P.14, Q. 10, TP.HCM. Website: tandoanh.vn 

PC World VN 04/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 40
  • Khách viếng thăm: 36
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 2,621
  • Tháng hiện tại: 65,437
  • Tổng lượt truy cập: 59,341,531

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465