tam quoc

 

Bộ ba thùng máy In-Win: Lựa chọn trắng tinh cùng mặt kính cường lực

Đăng lúc: Thứ năm - 28/09/2017 21:03 - Người đăng bài viết: admin
 

Nhằm xóa bỏ suy nghĩ thùng máy chỉ là một khối kim loại lạnh lùng, nhà sản xuất In-Win giới thiệu 3 sản phẩm In-Win 303, In-Win 301 và In-Win 101 cùng dùng tấm che bên trái bằng kính cường lực dày 3mm trông rất sang trọng. Nhờ đó, tầm mắt người có thể “xuyên thấu” đến từng chi tiết nhỏ bên trong.

  • Thêm tùy ch?n máy tính AIO cho doanh nghi?p t? Lenovo
  • Máy tính NUC ch?y b? x? lý Intel Coffee Lake s?p ra m?t
  • HP EliteOne 800 G3 - Máy tính ?? bàn 't?t c? trong m?t' c?p doanh nghi?p
  • Inspiron 7567 – Chi?n binh mang 's?c m?nh kh?ng long'

C? 3 s?n ph?m nh?m ??n ng??i dùng mu?n s? h?u m?t thùng máy có thi?t k? ??c ?áo nh?ng v?n gi? ???c tính ??n gi?n trong thao tác l?p ráp.

In-Win 303 

B? khung chính c?a In-Win 303 k?t h?p t? các t?m thép c?ng cáp dày 1,2mm, có kích th??c r?ng rãi 500x215x480mm, cho phép ng??i dùng g?n ?a d?ng các kích c? bo m?ch ch? t? ATX, Micro-ATX ??n Mini-ATX c?ng nh? các lo?i linh ki?n h?m h? nh? 2-3 card ?? h?a c? l?n (dài t?i ?a ??n 350mm) ho?c b? t?n nhi?t r?i cho CPU (chi?u cao b? t?n nhi?t ???c h? tr? t?i 160mm, d? dàng thích ?ng v?i nh?ng ??u nhô ra c?a ?ng d?n nhi?t).

M?t khác, In-Win 303 c?ng ???c thi?t k? m? cho các gi?i pháp t?n nhi?t khí và t?n nhi?t n??c tùy theo yêu c?u c?a ng??i dùng.

?? ch?ng ?? s?c n?ng c?a h? th?ng PC kh?ng, In-Win 303 thi?t k? 2 chân ?? hình ch? nh?t v?ng ch?c, t?o kho?ng tr?ng c?n thi?t d??i ?áy thùng máy ?? 3 qu?t hút gió (g?n m?t ?áy) ???ng kính 120mm có th? phát huy hi?u qu? làm mát. Ch?a d?ng l?i ? ?ó, ?áy thùng máy c?ng ???c nhà s?n xu?t trang b? t?m l?c b?i r?t d? tháo l?p ?? v? sinh khi c?n. 

M?t ?i?m n?i tr?i khác ? In-Win 303 là các ? l?u tr? 2,5-inch và 3,5-inch ???c b? trí n?m sát m?t sau bo m?ch ch?, ??ng th?i thùng máy c?ng có ?? không gian ?? ng??i dùng n?i cáp SATA g?n gàng ??n các ? ??a. Bên c?nh ?ó, khu v?c l?p b? ngu?n PSU c?ng khá r?ng rãi vì ???c thi?t k? g?n theo chi?u d?c, t?o không gian cho khí l?u thông t? t?m che thùng máy bên ph?i. 

In-Win 303 có ?? các giao ti?p USB 2.0, USB 3.0 (m?i lo?i 2 c?ng), ngõ c?m tai nghe và ?èn báo ho?t ??ng ? l?u tr? ? m?t tr??c thùng máy. S?n ph?m c?ng h? tr? ?? ?? ch?c ch?n h?n cho nh?ng card ?? h?a dài và n?ng, giúp gi?m b?t ?nh h??ng ??n giao ti?p PCIe trên bo m?ch ch?.

Giá tham kh?o: 2,5 tri?u ??ng

B? ba thùng máy In-Win: L?a ch?n tr?ng tinh cùng m?t kính c??ng l?c 1

In-Win 301

Có thi?t k? t??ng t? In-Win 303 nh?ng In-Win 301 là b?n thu g?n dành cho nhu c?u s? d?ng bo m?ch ch? micro-ATX ho?c mini-ATX (kích th??c 365x208x370mm) và có giá bán th?p h?n m?t chút. Do ?ó, In-Win 301 c?ng có b? khung b?ng thép dày 1,2mm và t?m kính c??ng l?c che bên trái dày 3mm, nh?ng ch? có 2 qu?t hút gió ???ng kính 120mm ? phía m?t ?áy. ? m?t tr??c, In-Win 301 ngõ c?m tai nghe, 2 giao ti?p USB 3.0 nh?ng không có giao ti?p USB 2.0.

In-Win 301 có 1 khay ? c?ng 3,5/2,5-inch HDD và 2 khay cho SSD 2,5-inch. Thùng máy này ??m b?o ?? không gian cho ng??i ng??i dùng g?n 2 card ?? h?a c? l?n có chi?u dài không quá 330mm (ít h?n In-Win 303 ch? 20mm), và b? t?n nhi?t r?i cho CPU cao 158mm.

M?t khác, In-Win 301 c?ng ???c thi?t k? m? cho các gi?i pháp t?n nhi?t khí và t?n nhi?t n??c, và có khu v?c l?p b? ngu?n PSU riêng bi?t, nên v?n ??m b?o cung c?p nhi?u tùy ch?n m? r?ng h?n dù kích th??c khá nh? g?n.

Nhìn chung thì In-Win 301 là thùng máy khá ??n gi?n có ít chi ti?t nh?, phù h?p v?i nhu c?u l?p ráp PC g?n nh? và ?? v?ng ch?c ?? ôm g?n nh?ng linh ki?n bên trong. Quan tr?ng h?n c?, t?m kính c??ng l?c bên trái s? làm l? ra dàn ?èn LED c?a h? th?ng, giúp c?n phòng c?a ng??i dùng có màu s?c sinh ??ng h?n r?t nhi?u.

Giá tham kh?o: 2,1 tri?u ??ng

B? ba thùng máy In-Win: L?a ch?n tr?ng tinh cùng m?t kính c??ng l?c 2

In-Win 101

Dành cho nh?ng ai không thích c?m dây nh? lùng nhùng tr??c thùng máy nh?m t?o s? ??n gi?n ph?ng phiu, m?t tr??c c?a In-Win 101 lo?i b? các giao ti?p USB và ngõ c?m tai nghe, ??ng th?i nút ngu?n Power ???c làm ?n ?i, trông g?n gàng và d? dàng “nhét” m?i ngóc ngách c?a bàn ??t PC ho?c trong góc phòng. Còn n?u ??t trên bàn, linh ki?n máy tính d? dàng “show hàng” qua t?m kính c??ng l?c che bên trái thùng máy t??ng t? hai ng??i anh em In-Win 303 và In-Win 301. 

V? thi?t k? bên trong thì In-Win 101 trông t??ng t? thùng máy In-Win 303 khi h? tr? c? các kích c? bo m?ch ch? t? ATX, Micro-ATX ??n Mini-ATX.

Tuy kích th??c h?i nh? h?n In-Win 303 (ch? 445x220x480mm) nh?ng In-Win 101 v?n h? tr? ng??i dùng g?n 2-3 card ?? h?a c? l?n v?i chi?u dài t?i ?a lên ??n 421mm (ho?c còn 305mm n?u ng??i dùng g?n thêm qu?t t?n nhi?t bên hông g?n m?t tr??c thùng máy) và thêm b? t?n nhi?t r?i cho CPU (gi?i h?n chi?u cao 160mm).

V?i k?t c?u k? trên, In-Win 101 h? tr? ng??i dùng 2 khay ??a dùng ?? g?n ? l?u tr? 2,5/3,5-inch, thêm 2 v? trí g?n SSD 2,5-inch ? m?t sau bo m?ch ch?. Nh? v?y, ng??i dùng có th? g?n 2 ? HDD kèm 2 ? SSD ho?c g?n tr?n 4 ? SDD ph?c v? ?a d?ng nhu c?u l?u tr? d? li?u. 

N?u dùng thùng máy In-Win 101 ?? ch?a ??ng nh?ng ph?n c?ng chuyên game, game th? có th? g?n ??n t?i ?a 6 qu?t t?n nhi?t ???ng kính 120mm ?? ??m b?o kh? n?ng thoát nhi?t t?t khi s? d?ng PC ?? ch?i game trong th?i gian dài liên t?c.

Giá tham kh?o: 1,8 tri?u ??ng 

B? ba thùng máy In-Win: L?a ch?n tr?ng tinh cùng m?t kính c??ng l?c 3

Liên h?: Tân Doanh

??a ch?: 592 ???ng 3 tháng 2, P. 14, Q. 10, Tp. HCM. 

Hotline : 1900 966 939    Website : tandoanh.vn

PC World VN 06/2017

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

huy hiệu, phẳng phiu

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 2,441
  • Tháng hiện tại: 65,257
  • Tổng lượt truy cập: 59,341,351

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465