tam quoc

 

Top 5 máy in ảnh di động cho dân du lịch

Đăng lúc: Thứ hai - 14/11/2016 16:43 - Người đăng bài viết: admin
 

Những chiếc máy in nhỏ gọn này có thể giúp bạn in ngay tức khắc loạt ảnh đẹp chụp từ smartphone, tablet trong những chuyến đi xa.

 • 6 l?u ý khi ch?n mua máy in cho doanh nghi?p
 • Nh?ng hi?m h?a khôn l??ng t? máy in kém b?o m?t
 • Doanh nghi?p coi ch?ng d? li?u rò r? vì máy in
 • Top 5 máy in phun v?i h?p m?c g?n ngoài chính hãng
 • HP tham gia sân ch?i máy in ?nh di ??ng

Polaroid Zip

Polaroid Zip là m?u máy in ?nh b? túi thi?t k? g?n nh? nên có th? d? dàng mang theo m?i n?i. Máy k?t n?i ???c v?i thi?t b? di ??ng thông qua Bluetooth hay NFC và ng??i dùng có th? ra l?nh in tr?c ti?p t? ?ng d?ng Polaroid Printer App - ZIP. ?ng d?ng này cung c?p nhi?u tính n?ng ?? in nhanh, xem và ch?nh s?a ?nh tr??c khi in, t?o ?nh ghép (collage) t? nhi?u ?nh, t?o và in danh thi?p…

Top 5 máy in ?nh di ??ng cho dân du l?ch 1
Polaroid Zip
?i?m n?i b?t c?a máy in Polaroid Zip là không s? d?ng m?c mà dùng tia laser ?? x? lý tr?c ti?p b? m?t gi?y in nh?m t?o ra hình ?nh và màu s?c. Máy s? d?ng lo?i gi?y ZINK Zero Ink kh? 2x3 inch v?i m?t tr??c ?? in ?nh còn m?t sau là decal keo dính ?? dán vào nh?ng n?i c?n thi?t. Gi?y này c?ng có kh? n?ng ch?ng n??c, ch?ng b?i b?n,...

Chi?c máy in này ???c thi?t k? h??ng ??n s? ti?n d?ng và tính t?c th?i v?i t?c ?? theo công b? ch? ch?a ??n 60 giây cho m?i ?nh in. Do thu?c dòng máy in di ??ng nên Polaroid Zip c?ng trang b? pin tích h?p và có c?ng microUSB ?? s?c.

Giá tham kh?o: 2,6 tri?u ??ng.

LG Pocket Photo

?ây là chi?c máy in ?nh di ??ng vô cùng ti?n ích nh? ???c trang b? k?t n?i không dây ?? in t? m?i thi?t b? thông minh s? d?ng h? ?i?u hành iOS và Android . ?i?m n?i b?t nh?t c?a LG Pocket Photo là không s? d?ng m?c mà ???c tích h?p công ngh? Inkless t? ZINK, cho phép in hình ?nh trên lo?i gi?y ??c bi?t v?i ch?t l??ng t?t, t? nhiên và màu s?c trung th?c.

Top 5 máy in ?nh di ??ng cho dân du l?ch 2
LG Pocket Photo
Máy s? h?u nh?ng tính n?ng khá thông minh cho phép ng??i dùng có th? l?a ch?n nh?ng hình ?nh ?a thích v?a m?i ch?p xong b?ng smartphone r?i in ngay t?i ch? ?? xem hay t?ng cho b?n bè, ng??i thân. Ch? c?n t?i ?ng d?ng Pocket Photo trên ?i?n tho?i r?i k?t n?i thông qua Bluetooth ho?c NFC, l?a ch?n hình ?nh mu?n in và b?m nút là máy s? t? ??ng in ra.

LG Pocket Photo cho phép in trên kh? gi?y t?i ?a 5x7cm (t??ng ???ng 2x3 inch). Máy trang b? pin s?c tích h?p nên b?n có th? s? d?ng ?? in b?t c? n?i ?âu. Theo công b? c?a hãng s?n xu?t, LG Pocket Photo h? tr? ?? phân gi?i in 313x400dpi. T?c ?? in c?a máy kho?ng 40 giây/?nh.

Giá tham kh?o: 3 tri?u ??ng.

Canon Selphy CP1000

Thi?t k? nh? g?n và ti?n l?i, m?u máy in ?nh di ??ng kh? nh? Canon Selphy CP1000 thích h?p ?? mang theo trong các chuy?n ?i xa và có th? in ?nh nhanh chóng ngay khi v?a ch?p xong. Nh? tích h?p k?t n?i Wi-Fi nên CP1000 cho phép in ?nh qua m?ng không dây t? thi?t b? di ??ng và th?m chí có th? ???c s? d?ng nh? m?t ?i?m truy c?p ?? các thi?t b? k?t n?i tr?c ti?p ??n mà không c?n ph?i s? d?ng các b? ??nh tuy?n bên ngoài.

Top 5 máy in ?nh di ??ng cho dân du l?ch 3
Canon Selphy CP1000
M?u máy in này còn h? tr? AirPrint ?? in t? các ?ng d?ng trên iOS mà không c?n cài trình ?i?u khi?n máy in. Bên c?nh ?ó, máy c?ng trang b? hai khe c?m th? nh? SD và CF ?? in t? th? nh? máy ?nh. M?t ?i?m n?i b?t khác là CP1000 có th? s? d?ng ngu?n ?i?n adapter hay pin s?c tích h?p nên b?n có th? s? d?ng m?i lúc m?i n?i.

Canon Selphy CP1000 trang b? màn hình màu LCD 2,7-inch ?? ng??i dùng xem, ch?n hình ?nh c?ng nh? th?c hi?n m?t s? hi?u ch?nh c? b?n tr??c khi in. Máy s? d?ng công ngh? in nhi?t th?ng hoa (thermal dye sublimation) v?i m?c in ribbon d?ng cu?n, ch? m?t cu?n m?c duy nh?t cho t?t c? các màu. S?n ph?m h? tr? ?? phân gi?i in 300x300dpi.

Giá tham kh?o: 3,35 tri?u ??ng.

Fujifilm Instax Share SP-2

Chi?c máy in ?nh nh? g?n Fujifilm Instax SP-2 là m?t s?n ph?m thay th? cho m?u Instax SP-1 v?n ???c tung ra th? tr??ng h?i n?m 2014. S?n ph?m m?i ???c kh?ng ??nh có t?c ?? in màu nhanh h?n nhi?u so v?i phiên b?n tr??c (ch? 10 giây/?nh), kh? n?ng in s?c nét h?n nh? h? tr? ?? phân gi?i cao 320dpi.

Top 5 máy in ?nh di ??ng cho dân du l?ch 4
Fujifilm Instax SP-2
Instax SP-2 cho phép in t? thi?t b? iOS và Android thông qua m?ng không dây Wi-Fi v?i ?ng d?ng t??ng thích, giúp b?n có ???c nh?ng b?c ?nh trên tay ngay sau khi ch?p. M?u máy in nh? g?n này còn có kh? n?ng in ?nh tr?c ti?p t? nh?ng máy ?nh Fujifilm h? tr? tính n?ng “Instax Share”. Bên c?nh kh? n?ng in ?nh thông th??ng, ?ng d?ng cho Instax SP-2 trên smartphone còn h? tr? áp d?ng các b? l?c màu, ?óng khung ?nh ho?c ?ính kèm thông tin v? ?nh ch?p ?? l?u l?i k? ni?m.

Nguyên t?c ho?t ??ng c?a máy ?nh này là dùng tia laser ?? ??t cháy t?m phim do chính Fujifilm s?n xu?t (???c bán r?i) và t?o thành b?c ?nh hoàn ch?nh. Máy h? tr? kh? gi?y kích th??c 46x62mm. Fujifilm Instax SP-2 c?ng ???c tích h?p pin s?c.

Giá tham kh?o: 4,5 tri?u ??ng.

Canon Pixma iP110

Tuy ???c hãng Canon x?p trong nhóm s?n ph?m máy in phun màu ??n n?ng kh? A4 cho v?n phòng, m?u máy in Pixma iP110 c?ng có th? mang ??n m?t gi?i pháp in ?n di ??ng chuyên nghi?p nh? tích h?p pin s?c dung l??ng cao. ?ây th?c s? là m?t l?a ch?n hi?u qu? cho nh?ng nhi?p ?nh gia, nhà thi?t k? qu?ng cáo hay ng??i dùng c?n trình di?n cho khách hàng nh?ng b?n in ?? h?a, ?nh màu ch?t l??ng cao m?i lúc m?i n?i.

Top 5 máy in ?nh di ??ng cho dân du l?ch 5
Canon Pixma iP110
Canon n?i b?t nh? tính n?ng k?t n?i Wi-Fi ti?n l?i, cho phép in tr?c ti?p t? thi?t b? di ??ng nh? laptop, smartphone hay tablet qua m?ng không dây. Ngoài ra, v?i ch? ?? Access Point Mode, Pixma iP110 có th? t? phát Wi-Fi và b?n có th? k?t n?i các thi?t b? thông minh tr?c ti?p t?i máy in mà không c?n có h? th?ng m?ng không dây. Máy h? tr? ?? phân gi?i in 9.600x2.400dpi, t?c ?? in ?nh 4x6cm x?p x? 53 giây theo công b? c?a hãng.

V?i ?ng d?ng Pixma Printing Solutions, ng??i dùng có th? tho?i mái in và quét di ??ng t? thi?t b? ch?y h? ?i?u hành iOS và Android. Không ch? v?y, tính n?ng Pixma Cloud Link h? tr? k?t n?i d?ch v? ?ám mây s? giúp b?n in t? t?t c? các trang m?ng xã h?i nh? Facebook, Twitter, Picasa, Photobucket, Flickr, Evernote, Dropbox,… hay quét và g?i ?ính kèm ??n các d?ch v? email ?i?n t? nh? Google và Yahoo.

Giá tham kh?o: 7,1 tri?u ??ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 35
 • Khách viếng thăm: 34
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2,800
 • Tháng hiện tại: 65,616
 • Tổng lượt truy cập: 59,341,710

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465