tam quoc

 

Phân biệt mực in thật, giả và cách phòng tránh

Đăng lúc: Thứ ba - 18/04/2017 00:02 - Người đăng bài viết: admin
 

Nhờ sử dụng tem mác giống y hệt mực in thật nên mực in giả rất khó bị phát hiện bằng mắt thường. Mực in giả đang làm đau đầu không ít doanh nghiệp hiện nay, gây thiệt hại không chỉ trước mắt mà còn về lâu về dài.

  • L? h?ng ít ng? t?i trong h? th?ng m?ng doanh nghi?p
  • HP gi?i thi?u lo?t s?n ph?m laptop và máy in m?i
  • Top 5 máy in ?nh di ??ng cho dân du l?ch
  • Nh?ng hi?m h?a khôn l??ng t? máy in kém b?o m?t

Trong b?t k? l?nh v?c, ngành ngh? s?n xu?t nào thì vi?c ng??i dùng ph?i ??i m?t v?i s?n ph?m gi? m?o th??ng hi?u chính hãng là ?i?u khó tránh kh?i. K? x?u luôn l?i d?ng k? h? ?? tr?c l?i b?t c? khi nào có th?.

V?i l?nh v?c in ?n, m?c in gi? m?o/m?c tái s?n xu?t/ m?c tái n?p ?ang tr? nên ngày càng tr? nên ph? bi?n. L??ng m?c in gi? m?o các th??ng hi?u n?i ti?ng hi?n nay là r?t l?n. Hàng gi? và hàng nhái ???c bày bán công khai. Vì v?y, n?u không ???c trang b? t?t ki?n th?c v? m?c in chính hãng, doanh nghi?p r?t d? tr? thành n?n nhân.

Cách phân bi?t m?c in th?t, m?c in gi?

Nh?ng hãng s?n xu?t m?c in l?n ??u có cách giúp ng??i dùng d? dàng phân bi?t m?c in th?t và m?c in gi?.

M?c in gi? m?o ph?n l?n ??u thu?c lo?i kém ch?t l??ng ???c ?óng gói v?i nhãn mác nhái nh?m gây ng? nh?n cho khách hàng. V? hình th?c, chúng có th? trông gi?ng nh? s?n ph?m chính hãng, th?m chí c? s? s?n xu?t m?c in gi? còn s? d?ng l?i tem ch?ng gi? hay v? h?p m?c chính hãng .

Có nhi?u cách phân bi?t m?c in th?t và m?c in gi? nh?ng t?t nh?t là s? d?ng công c? và cách th?c khuy?n ngh? c?a chính nhà s?n xu?t. HP - nhà s?n xu?t hàng ??u trong ngành in ?n trên toàn th? gi?i ?ã ??a ra các biên pháp ?? giúp khách hàng t? nh?n bi?t m?c in chính hãng, nh?m ??m b?o quy?n l?i cho chính khách hàng.

Phân bi?t m?c in th?t, gi? và cách phòng tránh 1

Th? nh?t là ki?m tra mã s?n ph?m. Hãy dùng ?i?n tho?i thông minh ?? quét mã QR trên tem an ninh v?i ?ng d?ng HP SureSupply ho?c b?t k? m?t ?ng d?ng ??c mã QR thông d?ng khác. B?n có th? t?i ?ng d?ng HP SureSupply t? Apple App Store và Google Play , ho?c truy c?p http://hp.com/go/ok ?? ki?m tra mã m?c in Chính hãng tr?c tuy?n.

B??c ti?p theo là ki?m tra tem an ninh. Ki?m tra k? l??ng các ??c ?i?m trên tem an ninh c?a HP, giúp ??m b?o s?n ph?m ?ã mua là chính hãng. Khi nghiêng h?p m?c t? tr??c ra sau s? th?y ch? "OK" và d?u "Phân bi?t m?c in th?t, gi? và cách phòng tránh 2" chuy?n ??ng ng??c chi?u nhau. Còn khi nghiêng h?p t? ph?i sang trái s? th?y ch? "OK" và d?u "Phân bi?t m?c in th?t, gi? và cách phòng tránh 2" chuy?n ??ng cùng chi?u nhau.

Phân bi?t m?c in th?t, gi? và cách phòng tránh 4

Cách phòng tránh m?c in gi? m?o

Cách t?t nh?t ?? tránh m?c in gi? m?o là hãy mua s?m m?t cách thông minh. Ch? mua m?c in t? các nhà phân ph?i và ??i lý ???c HP ?y nhi?m và c?nh giác tr??c các ph??ng th?c bán hàng m? ám.

Bán s? hay các th?a thu?n "??c quy?n" ??u có th? là nh?ng d?u hi?u c?a vi?c kinh doanh hàng gi?. N?u th?a thu?n có v? h?p d?n ??n m?c khó tin, thì doanh nghi?p nên c?n th?n.

Nên c?nh giác tr??c nh?ng d?u hi?u, ch?ng h?n ??n v? m?i ho?c không quen chào m?i s?n ph?m HP v?i h?p ??ng quy mô l?n; các ??n v? có v?n phòng ?o ho?c ??a ch? không ??y ??, s? d?ng ??a ch? email t? các tài kho?n d?ch v? email mi?n phí nh? Hotmail, Yahoo hay Gmail.

Thông th??ng các tr??ng h?p chào m?i mua m?c in "có v?n ??" luôn ??a ra giá th?p ?áng ng? so v?i giá c?a các nhà cung c?p khác.

Tr??ng h?p ?ã ??t mua hàng, c?ng s? có nh?ng d?u hi?u giúp doanh nghi?p nh?n bi?t n?u ?ó m?c in gi? m?o.

Th? nh?t là th?i gian giao hàng lâu h?n bình th??ng. Lô hàng nh?n v? ???c chuy?n ti?p t? m?t ??a ?i?m xa xôi không rõ ràng.

S?n ph?m ???c giao không có bao bì nhãn mác c?a HP. Ho?c tr??ng h?p có bao bì HP nh?ng bao bì l?i kém ch?t l??ng, in sai chính t? ho?c không có tem an ninh c?a HP.

N?u s?n ph?m có mùi d?u thì có th? ?ó là hàng gi? b?i các c? s? s?n xu?t hàng gi? th??ng dùng d?u làm ch?t t?y r?a. Ngoài ra, h?p m?c b? rò r? ngay khi nh?n hàng c?ng là d?u hi?u cho th?y ?ó không ph?i m?c in chính hãng.

?? tìm hi?u thêm v? cách phòng ch?ng m?c in gi?, hãy truy c?p t?i ?ây ho?c g?i ?i?n ??n T?ng ?ài h? tr? c?a HP 1800 58 88 68 (24/7 mi?n phí) ?? ???c t? v?n.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

ngộ nhận

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 66
  • Khách viếng thăm: 36
  • Máy chủ tìm kiếm: 30
  • Hôm nay: 2,113
  • Tháng hiện tại: 64,929
  • Tổng lượt truy cập: 59,341,023

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465