tam quoc

 

Fuji Xerox giới thiệu 14 máy in đa năng mới

Đăng lúc: Thứ hai - 05/12/2016 18:05 - Người đăng bài viết: admin
 

Một số giải pháp in ấn mới của Fuji Xerox thậm chí còn có khả năng kết nối với dịch vụ điện toán đám mây, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận tài liệu mọi lúc mọi nơi.

  • Fuji Xerox gi?i thi?u ph?n m?m qu?n lý in ?n cho doanh nghi?p
  • B?o m?t tài li?u b?ng gi?i pháp t? Fuji Xerox
  • Máy in màu Fuji Xerox nh?m vào doanh nghi?p
  • Fuji Xerox d?n ??u th? tr??ng máy in ?a n?ng A3 t?i Vi?t Nam

Cùng v?i vi?c ra m?t các thi?t b? m?i, vào hôm 2/12,  Fuji Xerox  ?ã gi?i thi?u ??n các khách hàng t?i th? tr??ng Hà N?i khái ni?m v? C?ng làm vi?c thông minh - Smart Work Gateway.

Theo ?ó, v?i Smart Work Gateway, công vi?c v?n phòng s? ???c chuy?n sang m?t ph??ng th?c m?i b?ng cách hi?n th?c hóa nhi?u phong cách làm vi?c ?a d?ng, t?o ?i?u ki?n cho m?i nhân viên trong doanh nghi?p ??t ???c k?t qu? cao. Hay nói cách khác, các thành viên trong doanh nghi?p có th? t?ng c??ng h?p tác nh? d? dàng trao ??i thông tin.

??i di?n Fuji Xerox cho bi?t, Smart Work Gateway v? c? b?n chính là xây d?ng môi tr??ng giao ti?p c?i m? nh?ng v?n ??t ???c tính b?o m?t cao .

Fuji Xerox gi?i thi?u 14 máy in ?a n?ng m?i 1
??i di?n Fuji Xerox.

Trong 14 m?u máy in ?a ch?c n?ng màu k? thu?t s? ???c gi?i thi?u d?p này, ?áng chú ý nh?t là dòng máy ApeosPort- VI C và DocuCentre-VI C.

?ây là dòng s?n ph?m hi?m hoi trên th? tr??ng có kh? n?ng k?t n?i v?i d?ch v? ?i?n toán ?ám mây , m?t n?n t?ng làm vi?c hi?n ??i giúp t?ng hi?u su?t làm vi?c và tính linh ho?t, qua ?ó cho phép ng??i dùng d? dàng ti?p c?n tài li?u s? vào b?t c? lúc nào và t?i b?t c? n?i ?âu.

Dòng thi?t b? ?a ch?c n?ng màu ApeosPort-VI C và DocuCentre-VI C là m?t trong nh?ng thành ph?n quan tr?ng c?a ý t??ng Smart Work Gateway. Nh? kh? n?ng k?t n?i v?i nhi?u d?ch v? ?i?n toán ?ám mây, dòng máy ?óng vai trò nh? m?t c?ng thông tin trong quy trình làm vi?c, nh? ?ó s? t?o ra m?t môi tr??ng giao ti?p phù h?p t?ng nhu c?u cá nhân riêng bi?t.

Dòng thi?t b? ?a ch?c n?ng này còn ?em ??n m?t tr?i nghi?m m?i, cho phép cài ??t và qu?n lý linh ho?t nhi?u thi?t b? ?a ch?c n?ng, giúp nâng cao hi?u qu? v?n hành c?a toàn b? doanh nghi?p.

Góp ph?n t?ng n?ng su?t làm vi?c qua môi tr??ng giao ti?p, ApeoPort-VI C và DocuCentre – VI C ???c tích h?p v?i Cloud Service Hub cho phép thi?t b? ?a ch?c n?ng k?t n?i v?i nhi?u chu?n d?ch v? ?i?n toán ?ám mây.

Fuji Xerox gi?i thi?u 14 máy in ?a n?ng m?i 2
Smart Work Gateway.

??i di?n Fuji Xerox cho bi?t, ng??i dùng có th? truy c?p vào các d?ch v? ?i?n toán ?ám mây ch? v?i m?t l?n ??ng nh?p duy nh?t, quét hay l?u tài li?u trên ?ám mây ?i?n toán và l?y t?p tin tr?c ti?p trên ?ám mây ?? in tài li?u ra b?n c?ng.

Thêm vào ?ó, ng??i dùng có th? tìm ki?m tài li?u cùng lúc trên các d?ch v? ?i?n toán ?ám mây khác nhau ???c k?t n?i v?i Cloud Service Hub, nh? ?ó ??y nhanh quy trình làm vi?c.

Nhân d?p này,  Fuji Xerox  Vi?t Nam c?ng s? trình làng DocuWorks 8 phiên b?n ti?ng Vi?t và hai m?u m?i c?a dòng s?n ph?m  máy in công nghi?p .

D?a trên ý t??ng “Bàn làm vi?c ?o”, ph?n m?m x? lý v?n b?n DocuWorks 8 phiên b?n ti?ng Vi?t m?i nay có th? giúp doanh nghi?p d? dàng s? hóa tài li?u ti?ng Vi?t.

DocuWorks giúp d? dàng tích h?p và qu?n lý các tài li?u gi?y và tài li?u s? có ??nh d?ng khác nhau nh? Microsoft Word, Excel, PowerPont hay th?m chí tài li?u v?a ???c quét b?ng thi?t b? Fuji Xerox…

Giao di?n DocuWorks giúp d? dàng thao tác tài li?u, cho phép ng??i dùng biên t?p và tìm ki?m t?t c? v?n b?n trên cùng m?t c?a s? hi?n th?. DocuWorks trang b? các công c? giúp thao tác trên tài li?u s? t??ng t? trên gi?y.

Ngoài ra, DocuWorks cho phép ?ng d?ng các công c? b?o m?t nh? m?t kh?u ?? in hay s?a ch?a, biên t?p, ho?c ch? ký ?i?n t? ?? tránh tài li?u gi? m?o.

V?i tính n?ng nh?n d?ng ký t? quang h?c OCR (Optical Character Recognition), ng??i dùng có th? chuy?n tài li?u hình ?nh có ch? vi?t thành ??nh d?ng có thông tin ch? vi?t, có th? tìm ki?m m?t cách d? dàng. K?t qu? nh?n d?ng ký t? ???c hi?n th? t?i khung InfoView c?a DocuWorks Viewer. Ngoài ra, k?t qu? c?ng có th? ???c trích xu?t sang ??nh d?ng Microsoft Excel ho?c text.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 29
  • Khách viếng thăm: 26
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 2,290
  • Tháng hiện tại: 65,106
  • Tổng lượt truy cập: 59,341,200

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465