tam quoc

 

Doanh nghiệp thiệt hại vì mực in giả mạo

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/05/2017 04:50 - Người đăng bài viết: admin
 

Tưởng rẻ nhưng hóa ra không rẻ chút nào. Doanh nghiệp phải trả cái giá cao hơn rất nhiều cho những hộp mực in giả mạo đang bày bán tràn lan trên thị trường.

 • Phân bi?t m?c in th?t, gi? và cách phòng tránh
 • Fuji Xerox d?n ??u th? ph?n Vi?t Nam 4 n?m liên t?c
 • L? h?ng ít ng? t?i trong h? th?ng m?ng doanh nghi?p
 • Máy in ti?t ki?m chi phí cho doanh nghi?p
 • Nh?ng hi?m h?a khôn l??ng t? máy in kém b?o m?t
Doanh nghi?p thi?t h?i vì m?c in gi? m?o 1
Doanh nghi?p c?n c?n tr?ng ?? mua ?úng M?c in Chính hãng.

M?c in gi? m?o ?ang là ngành kinh doanh hái ra ti?n. Theo ??c tính c?a t? ch?c ch?ng hàng gi? Imaging Supplies Coalition (ISC) t?i Hoa K?, m?i n?m ngành kinh doanh m?c in gi? toàn c?u ki?m ???c 3 t? USD. T?t nhiên, ?i kèm v?i ?ó là thi?t h?i vô cùng l?n mà doanh nghi?p, ng??i tiêu dùng ph?i gánh ch?u.

Nh?ng thi?t h?i do m?c in gi? m?o gây ra

C?ng gi?ng qu?n áo và n??c hoa nhái nhãn mác, m?c in gi? m?o có ch?t l??ng kém h?n nhi?u so v?i hàng th?t. Nh?ng h?p m?c in gi? m?o này trông thì gi?ng m?c chính hãng nh?ng l?i gây ra nhi?u h?u qu? cho doanh nghi?p.

Khi s? d?ng m?c in gi?, ch?t l??ng in ?n s? kém ?i, th?m chí in sai màu ho?c ch? b? bi?n d?ng. N?u ngành ngh? kinh doanh c?a b?n c?n ??n tài li?u in ?n, ch?ng h?n bán hàng ho?c marketing, thì các b?n in t? m?c in gi? d? khi?n ?ánh m?t thi?n c?m c?a khách hàng, t?o c?m giác doanh nghi?p ho?t ??ng thi?u chuyên nghi?p, ?nh h??ng t?i uy tín và hình ?nh công ty.

Th?c t?, m?c in giá r? không ph?i lúc nào c?ng là hàng gi?. Nh?ng ch?t l??ng in ?n mà chúng mang l?i kém xa tiêu chu?n chung, và ??c bi?t không th? sánh v?i tiêu chu?n in ?n cao c?p c?a các nhà s?n xu?t chính hãng danh ti?ng. V? lâu dài, các tài li?u và ?n b?n in ?n kém s? ?nh h??ng gián ti?p t?i công vi?c kinh doanh tuy r?ng bài toán chi phí ??u vào luôn là v?n ?? ?au ??u v?i b?t c? doanh nghi?p nào.

Thêm vào ?ó, m?c in gi? có th? gây h?ng ??u phun máy in, gây h? h?i ph?n c?ng, d?n t?i máy d?ng làm vi?c, ?nh h??ng ??n hi?u su?t công vi?c. Máy in dù mua chính hãng nh?ng n?u s? d?ng m?c in gi? s? b? m?t hi?u l?c b?o hành t? nhà s?n xu?t, gây thêm phí t?n ngân sách công ty ?? s?a máy.

Chính vì th?, m?c in giá r? ban ??u tuy có th? ti?t ki?m chi phí cho doanh nghi?p nh?ng v?i nguy c? gây h?ng hóc thi?t b?, ch?t l??ng in ?n kém l?i khi?n doanh nghi?p ph?i b? ra chi phí kh?c ph?c cao h?n nhi?u.

Ngoài gây thi?t h?i cho công vi?c kinh doanh, m?c in gi? m?o còn ti?m ?n nhi?u nguy c? gây h?i ??n s?c kh?e ng??i dùng, gây ô nhi?m môi tr??ng. Vi?c s? d?ng m?c in gi? vô tình ti?p tay cho n?n buôn bán hàng gi?, hàng kém ch?t l??ng vi ph?m pháp lu?t.

B?o v? l?i ích doanh nghi?p

HP là m?t trong s? ít nhà s?n xu?t ?ã có nhi?u n? l?c nh?m b?o v? l?i ích c?a ng??i tiêu dùng. Hãng ?ã thi?t k? riêng ch??ng trình ch?ng hàng gi? và gian l?n ?? b?o v? các doanh nghi?p, tránh thi?t h?i t? vi?c mua và s? d?ng m?c in gi?.

Doanh nghi?p thi?t h?i vì m?c in gi? m?o 2

HP cung c?p m?t s? h??ng d?n ??n gi?n giúp doanh nghi?p tránh mua ph?i hàng gi? khi ?ánh giá các ?? xu?t chào hàng trong quá trình m?i th?u.

??u tiên, hãy c?nh giác tr??c nh?ng ph??ng th?c bán hàng ?áng ng? nh? bán s? trên các trang web ??u giá tr?c tuy?n, ho?c chào m?i giá quá th?p so v?i các ??n v? khác. Hãy luôn th?n tr?ng: n?u th?a thu?n có v? h?p d?n ??n khó tin, thì r?t có th? ?ó là m?t chiêu l?a ??o.

Ch? mua t? các nhà phân ph?i ???c HP ?y nhi?m, ??ng bi?n thành n?n nhân c?a hàng gi?.

??ng th?i, nêu rõ yêu c?u mua s?n ph?m HP Chính hãng khi ??t hàng ho?c m?i th?u.

Khi ??n hàng ???c giao, hãy ki?m tra k? l??ng các ??c ?i?m trên tem an ninh c?a HP ?? có th? giúp doanh nghi?p ??m b?o s?n ph?m mình mua là hàng chính hãng. Khi nghiêng h?p m?c t? tr??c ra sau s? th?y ch? "OK" và d?u "Doanh nghi?p thi?t h?i vì m?c in gi? m?o 3" chuy?n ??ng ng??c chi?u nhau. Còn khi nghiêng h?p t? ph?i sang trái s? th?y ch? "OK" và d?u "Doanh nghi?p thi?t h?i vì m?c in gi? m?o 3" chuy?n ??ng cùng chi?u nhau.

?? tìm hi?u thêm v? cách phòng ch?ng m?c in gi?, hãy truy c?p t?i ?ây ho?c g?i ?i?n ??n T?ng ?ài h? tr? c?a HP 1800 58 88 68 (24/7 mi?n phí) ?? ???c t? v?n. HP c?ng ?ã phát tri?n ?ng d?ng HP SureSupply ?? giúp b?n ki?m tra mã code s?n ph?m m?c in có ph?i là hàng Chính hãng hay không. Ho?c ki?m tra online tr?c ti?p t?i ??a ch? http://hp.com/go/ok .


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

nước hoa

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 23
 • Khách viếng thăm: 22
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 1,592
 • Tháng hiện tại: 64,408
 • Tổng lượt truy cập: 59,340,502

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465