tam quoc

 

Ổ cứng di động Transcend StoreJet 25C3N: Phụ kiện thời trang cho dân công nghệ

Đăng lúc: Thứ năm - 01/06/2017 06:40 - Người đăng bài viết: admin
 

Transcend StoreJet 25C3N có kích thước mỏng gọn, vỏ ngoài thiết kế thời trang, đồng thời dung lượng lưu trữ lên đến 2TB và trang bị cổng kết nối USB 3.0 tốc độ cao.

 

  • Transcend tr?ng bày hàng lo?t s?n ph?m m?i t?i Computex 2017
  • Transcend ra m??t ô? SSD cho môi tr??ng v?n hành công nghi?p
  • Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn
  • Transcend StoreJet 25C3: ? c?ng di ??ng siêu nh?, chu?n USB 3.0
  • Transcend ra m?t ? SSD MTE850 siêu t?c

StoreJet 25C3N là dòng s?n ph?m ? c?ng di ??ng m?i nh?t c?a Transcend v?i thi?t k? th?i trang, dung l??ng l?u tr? lên ??n 2TB cùng giao ti?p USB 3.0 t?c ?? cao, phù h?p cho ng??i dùng th??ng xuyên di chuy?n có nhu c?u sao chép và l?u d? li?u dung l??ng l?n ?? mang theo bên mình.

Theo ghi nh?n c?a Test Lab, Transcend StoreJet 25C3N có v? ngoài b?ng h?p kim nhôm v?i ?? m?ng ch? 9,95mm, tr?ng l??ng 136g, bên trong s? d?ng ? c?ng HDD chu?n 2,5 inch. ?ây không ch? là thi?t b? l?u tr? g?n ngoài cho ng??i dùng di ??ng b?i thi?t k? nh? g?n ?? có th? nhét g?n trong túi áo, túi qu?n hay bóp ví; mà còn là m?t món ph? ki?n th?i trang sang tr?ng.

? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 1
? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N

Hãng s?n xu?t công b?, các góc c?nh c?a ? c?ng g?n ngoài StoreJet 25C3N ??u ???c c?t CNC khá tinh x?o, trong khi toàn b? b? m?t s?n ph?m ???c làm m? nh?m t?o ?i?m nh?n c?ng nh? giúp c?m ch?c tay h?n, h?n ch? tình tr?ng bám d?u vân tay và tr?n tr??t khi tay ??t có th? làm r?i thi?t b?.

Phiên b?n th? nghi?m t?i Test Lab là m?u ? Transcend StoreJet 25C3N dung l??ng 2TB. V?i m?c dung l??ng này, ng??i dùng có th? tho?i mái l?u tr? hình ?nh, b? s?u t?p nh?c và video HD c?ng nh? nhi?u d? li?u cá nhân khác ?? mang theo bên mình m?i lúc m?i n?i.

? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 2
S?n ph?m th? nghi?m t?i Test Lab có dung l??ng 2TB
? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 3
Thi?t b? h? tr? giao ti?p USB 3.0 ?ang ph? bi?n hi?n nay, ?i kèm cáp
? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 4
C?nh d??i c?a ? là c?ng USB 3.0 cùng ?èn tín hi?u ánh sáng tr?ng

V? giao ti?p, ? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N trang b? c?ng USB 3.0 v?n ?ang r?t ph? bi?n ? ?a s? ? c?ng g?n ngoài ???c bán trên th? tr??ng hi?n nay. Công ngh? USB 3.0 có kh? n?ng h? tr? t?c ?? truy?n nh?n theo lý thuy?t lên ??n 5Gb/s, giúp ng??i dùng có th? sao chép b? s?u t?p hình ?nh và video ?? phân gi?i cao m?t cách nhanh chóng.

?? ?o t?c ?? ??c/ghi c?a ? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N, Test Lab s? d?ng các công c? chuyên d?ng g?m ph?n m?m ATTO Disk Benchmark 3.05 và HD Tune Pro 5.60. V?i phép ?o t?c ?? ??c/ghi b?ng ph?n m?m ATTO, Test Lab nh?n th?y t?c ?? qua c?ng USB 3.0 cho k?t qu? cao h?n kho?ng 4-5 l?n so v?i khi th?c hi?n qua c?ng USB 2.0.

? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 5
K?t qu? ?o t?c ?? c?a ? c?ng Transcend StoreJet 25C3N qua c?ng USB 2.0 và 3.0

Chuy?n sang ki?m tra ?? ?n ??nh trong quá trình ??c/ghi c?a ? StoreJet 25C3N, Test Lab s? d?ng ph?n m?m HD Tune Pro. Trong c? quá trình ??c l?n ghi, ???ng bi?u di?n còn b? r?ng c?a r?t nhi?u cho th?y t?c ?? ch?a th?t s? ?n ??nh. Khi ?o qua c?ng USB 3.0 thì ???ng bi?u di?n có xu h??ng càng v? sau càng gi?m d?n, ?? chênh l?ch gi?a t?c ?? th?p nh?t và cao nh?t khá l?n.

Các k?t qu? th? nghi?m cho th?y, t?c ?? c?a Transcend StoreJet 25C3N ? m?c khá so v?i h?u h?t ? c?ng di ??ng g?n ngoài t?ng th? nghi?m t?i Test Lab. M?i th? nghi?m trong bài ??u ???c th?c hi?n trên laptop Dell Inspiron 14 (3437) trang b? c?ng USB 2.0 và USB 3.0.

? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 6
Giao di?n ph?n m?m Transcend Elite

?? ph?c v? cho nhu c?u sao l?u , Transcend còn cung c?p kèm ? c?ng StoreJet 25C3N b? ph?n m?m ??c quy?n Transcend Elite (c?ng có th? t?i v? mi?n phí t? trang ch? c?a hãng), qua ?ó giúp ng??i dùng d? dàng th?c hi?n các nhu c?u v? sao l?u và khôi ph?c d? li?u, mã hóa và gi?i mã, ??ng b? d? li?u trên ? c?ng StoreJect v?i các thi?t b? khác, ??c bi?t là h? tr? c? ch? ??ng b? v?i hai d?ch v? ?ám mây thông d?ng Google Drive và Dropbox.

Nhìn chung, v?i thi?t k? siêu m?ng và v? ngoài th?i trang, trang b? c?ng giao ti?p USB 3.0 g?n ngoài t?c ?? cùng b? ph?n m?m ti?n ích sao l?u b?o m?t, ? c?ng Transcend StoreJet 25C3N mang l?i m?t gi?i pháp l?u tr? di ??ng an toàn, hi?u n?ng cao cho ng??i dùng máy tính. S?n ph?m hi?n ???c cung c?p v?i hai tùy ch?n dung l??ng l?u tr? là 1TB và 2TB.

Chi ti?t k?t qu? ?o t?c ?? ??c ghi th?c t? c?a ? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N:

? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 7
K?t qu? ?o b?ng ph?n m?m ATTO qua c?ng USB 2.0
? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 8
K?t qu? ?o b?ng ph?n m?m ATTO qua c?ng USB 3.0
? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 9
K?t qu? ?o t?c ?? ??c trung bình b?ng ph?n m?m HD Tune Pro qua c?ng USB 2.0
? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 10
K?t qu? ?o t?c ?? ghi trung bình b?ng ph?n m?m HD Tune Pro qua c?ng USB 2.0
? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 11
K?t qu? ?o t?c ?? ??c trung bình b?ng ph?n m?m HD Tune Pro qua c?ng USB 3.0
? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25C3N: Ph? ki?n th?i trang cho dân công ngh? 12
K?t qu? ?o t?c ?? ghi trung bình b?ng ph?n m?m HD Tune Pro qua c?ng USB 3.0


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 111
  • Hôm nay: 13,093
  • Tháng hiện tại: 447,110
  • Tổng lượt truy cập: 53,723,572

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058