tam quoc

 

Ổ cứng WD My Book: Giải pháp lưu trữ để bàn hiệu quả, an toàn

Đăng lúc: Thứ năm - 11/05/2017 04:59 - Người đăng bài viết: admin
 

Thiết kế đẹp, dung lượng lớn, cổng USB 3.0 tốc độ cao cùng bộ phần mềm sao lưu bảo mật giúp WD My Book trở thành sản phẩm ổ cứng lưu trữ gắn ngoài hiệu quả, an toàn và đáng đầu tư.

 

  • ? c?ng di ??ng WD My Passport: Th?i trang, giá h?p d?n
  • WD ra m?t dòng l?u tr? t?i ?u cho chuyên gia sáng t?o
  • WD nâng c?p dung l??ng dòng ? c?ng Gold
  • ?ánh giá ? c?ng m?ng WD My Cloud EX2 Ultra
  • ? c?ng m?ng WD My Cloud Mirror: D? dùng, b?o m?t cao

My Book là m?u ? c?ng g?n ngoài d?ng ?? bàn ???c hãng WD gi?i thi?u cùng v?i dòng ? c?ng di ??ng My Passport t?ng th? nghi?m t?i Test Lab. WD My Book gi? ?ây có thi?t k? hoàn toàn khác so v?i phiên b?n My Book c? v?n có hình dáng t?a nh? m?t quy?n sách dày ??t ??ng trên k?.

Xét v? ngo?i hình, có th? nói WD My Book 2016 là phiên b?n ?? bàn c?a s?n ph?m ? c?ng di ??ng WD My Passport m?i vì có b? ngoài gi?ng h?t, ch? khác là kích th??c My Book ???c “phóng to” h?n vì trang b? ? c?ng HDD chu?n 3,5 inch bên trong.

? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 1
WD My Book là dòng s?n ph?m ? c?ng g?n ngoài ?? bàn
? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 2
? trang b? c?ng USB 3.0 t?c ?? giúp vi?c sao chép d? li?u hi?u qu?
? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 3
M?t d??i ? là ?? cao su giúp ??ng v?ng trên m?t bàn, ??ng th?i các khe thoát nhi?t giúp ? ho?t ??ng không b? nóng

T??ng t? WD My Passport m?i, dòng s?n ph?m My Book 2016 c?ng có nhi?u m?c dung l??ng l?u tr? 3TB, 4TB, 6TB và t?i ?a ??n 8TB, thích h?p cho ng??i dùng có nhu c?u l?u tr? t?p tin dung l??ng l?n. Theo WD, ? c?ng g?n ngoài My Book phiên b?n m?i ch? có m?t màu ?en duy nh?t ch? không có nhi?u l?a ch?n màu s?c nh? WD My Passport. Phiên b?n WD My Book th? nghi?m t?i Test Lab có dung l??ng 6TB, kích th??c 170x140x50mm và n?ng t??ng ???ng 1kg.

V? giao ti?p, ? c?ng WD My Book phiên b?n m?i trang b? c?ng k?t n?i USB 3.0 v?i t?c ?? b?ng thông theo lý thuy?t lên ??n 5Gb/s, cho phép truy?n d? li?u nhanh g?p 10 l?n so v?i chu?n USB 2.0 tr??c ?ây. Th? nghi?m th?c t? t?i Test Lab trên laptop Dell Inspiron 14 (3437) trang b? c?ng USB 3.0 cho th?y, t?c ?? khi ?o qua hai lo?i c?ng này có m?c chênh l?ch kho?ng h?n 5 l?n.

? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 4
Chênh l?ch gi?a t?c ?? c?a ? c?ng WD My Book qua c?ng USB 2.0 và USB 3.0 kho?ng h?n 5 l?n

C? th?, khi ?o hi?u n?ng c?a ? c?ng di ??ng WD My Book m?i b?ng ph?n m?m ATTO qua c?ng USB 2.0, Test Lab nh?n th?y t?c ?? ??c/ghi ??t m?c 34MB/s và 27MB/s, còn t?c ?? t??ng ?ng khi ?o qua c?ng USB 3.0 ??t m?c 171MB/s và 173MB/s. ?? ki?m tra ?? ?n ??nh trong quá trình ??c/ghi c?a ? WD My Book, Test Lab s? d?ng ph?n m?m HD Tune Pro. Trong c? quá trình ??c l?n ghi, ???ng bi?u di?n b? r?ng c?a nhi?u cho th?y t?c ?? ch?a th?t s? ?n ??nh. T?c ?? ??c trung bình khi ?o qua c?ng USB 3.0 vào kho?ng 132MB/s còn t?c ?? ghi trung bình ??t 115MB/s. Trong khi ?ó, t?c ?? ??c/ghi trung bình khi ?o qua c?ng USB 2.0 l?n l??t là 27MB/s và 20MB/s.

WD cung c?p kèm theo ? c?ng My Book b? ph?n m?m g?m WD Backup giúp t? ??ng sao l?u hình ?nh, nh?c, video và tài li?u cá nhân t? h? th?ng máy tính vào ? c?ng g?n ngoài; WD Security giúp b?o v? n?i dung l?u tr? luôn ? ch? ?? riêng t?, an toàn; và cu?i cùng ph?n m?m WD Drive Utilities v?n là m?t công c? ?? theo dõi, phân tích tình tr?ng ? c?ng, quét ?? phát hi?n bad sector, ??ng th?i cung c?p ch?c n?ng xóa d? li?u an toàn trong ?.

? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 5
Giao di?n ph?n m?m sao l?u WD Back up
? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 6
Giao di?n ph?n m?m b?o m?t WD Security
? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 7
Giao di?n ph?n m?m WD Drive Utilities

Bên c?nh ?ó, theo hãng s?n xu?t công b?, WD My Book còn ???c tích h?p công ngh? mã hóa chu?n AES 256-bit giúp b?o m?t d? li?u cá nhân bên trong ? c?ng m?t cách an toàn nh?t. V? m?t k? thu?t, n?u thi?t b? c?a b?n không ???c mã hoá (encrypt) d? li?u, khi ch?ng may b? m?t thì toàn b? hình ?nh, video, tài li?u… quan tr?ng và ?ôi khi r?t nh?y c?m có th? s? b? “ph?i bày”. Do ?ó, mã hoá d? li?u quan tr?ng là vi?c vô cùng c?n thi?t ?? b?n t? b?o v? chính mình, tránh rò r? thông tin cá nhân.

V?i thi?t k? ??p, dung l??ng l?u tr? l?n, trang b? c?ng giao ti?p USB 3.0 g?n ngoài t?c ?? cao, cùng b? ph?n m?m ?i kèm nhi?u tính n?ng h?u ích, ? c?ng WD My Book phiên b?n m?i mang l?i m?t gi?i pháp l?u tr? ?? bàn an toàn và hi?u qu? cho ng??i dùng máy tính.

Chi ti?t k?t qu? ?o t?c ?? ??c ghi th?c t? c?a ? c?ng di ??ng WD My Book:

? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 8
?o b?ng công c? ATTO qua c?ng USB 2.0
? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 9
?o b?ng công c? ATTO qua c?ng USB 3.0
? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 10
T?c ?? ??c trung bình ?o b?ng công c? HD Tune Pro qua c?ng USB 2.0
? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 11
T?c ?? ghi trung bình ?o b?ng công c? HD Tune Pro qua c?ng USB 2.0
? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 12
T?c ?? ??c trung bình ?o b?ng công c? HD Tune Pro qua c?ng USB 3.0
? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn 13
T?c ?? ghi trung bình ?o b?ng công c? HD Tune Pro qua c?ng USB 3.0


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 142
  • Hôm nay: 19,454
  • Tháng hiện tại: 296,278
  • Tổng lượt truy cập: 53,023,765

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058