tam quoc

 

Doanh nghiệp thời nay không thể thiếu giải pháp lưu trữ qua mạng

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/02/2017 10:53 - Người đăng bài viết: admin
 

Thiết bị lưu trữ qua mạng Network Attached Storage - NSA đang dần trở thành thiết bị không thể thiếu của doanh nghiệp. Ngoài khả năng lưu trữ dữ liệu, NAS còn trang bị nhiều tính năng hữu ích khác như máy chủ đa phương tiện, ghi và lưu trữ hình ảnh, phim, tải dữ liệu tự động.

QNAP - hãng thi?t b? l?u tr? l?n c?a ?ài Loan - v?a gi?i thi?u phiên b?n QTS 4.3 - h? ?i?u hành NAS thông minh v?i các ph?n m?m, d?ch v? hi?u qu? h?n ,thông minh h?n, và ???c t? ??ng hóa. Hãng c?ng ch?n thêm nhà phân ph?i ? th? tr??ng Vi?t Nam là Tech Horizon.

Doanh nghi?p th?i nay không th? thi?u gi?i pháp l?u tr? qua m?ng 1
?a?i die??n ha?ng QNAP trao chu??ng nha??n Nha? pha?n pho??i chi?nh thu??c cho Tech Horizon.

L?a ch?n dòng s?n ph?m l?u tr? t?i ?u cho doanh nghi?p l?n

Trong s? các thi?t b? l?u tr? c?a QNAP, dòng s?n ph?m Enterprise là phân khúc cao c?p nh?t, v?i thông s? c?u hình c? b?n chung:

 • CPU: Intel Xeon E3-1200 v3 series
 • RAM: t?i ?a 32GB,
 • Tray ? c?ng: t? 8 ??n 24
 • Dung l??ng m? r?ng s?n t?i ?a 192TB
 • Expansion Unit cho phép th? m? r?ng ??n 1,216TB

Các dòng s?n ph?m thu?c series NAS này chuyên dành cho các h? th?ng c?a các doanh nghi?p có nhu c?u l?u tr? l?n, t?ng h?p ??y ?? các công ngh? Hardware Encryption Engine (AES-NI) mã hóa ph?n c?ng, h? tr? giao th?c iSCSI s?n sàng cho vi?c l?u tr? ?o hóa trong môi tr??ng VMware, Citrix và Hyper V.

Doanh nghi?p th?i nay không th? thi?u gi?i pháp l?u tr? qua m?ng 2


????c tích h?p nh?ng công ngh? cao nh?t c?a NAS mà các dòng s?n ph?m khác không có, các Series TVS-EC xx80U-SAS-RP h? tr? công ngh? Qtier (QNAP auto tiering) t? ??ng phát hi?n d? li?u ? các phân vùng l?u tr? khác nhau ?? cân b?ng vi?c truy c?p nh?ng d? li?u ít khi truy c?p v?i t?c ?? ngang b?ng nh?ng d? li?u ???c truy c?p th??ng xuyên, hay giao th?c k?t n?i 12Gbps DataBolt Advantage cho phép t?ng h?p b?ng thông c?a ? c?ng ?? s? d?ng t?i ?a 12Gib/s, c?i thi?n ???c t?c ?? c?a h? th?ng hi?n hành. ?ây là h? th?ng ?áp ?ng các yêu c?u ho?t ??ng ph?c t?p và chuyên sâu ? m?c ?? an toàn cao nh?t.

V?i mu?c ?i?ch m?? rô?ng không gian l?u tr? cho nh?ng h? th?ng NAS có s?n, ho?c nh?ng h? th?ng c?n làm vi?c cùng lúc v?i nhi?u NAS, các model dòng Expansion Unit cho phép m? r?ng dung l??ng l?u tr? m?t cách d? dàng và ti?t ki?m, các s?n ph?m này k?t n?i tr?c ti?p v?i NAS khác trong cùng h? th?ng qua c?ng USB 3.0 (UX-500P, UX-800P, TX500P, TX800P…).

 

Doanh nghi?p v?a và nh?

Theo m?t kh?o sát c?a hãng nghiên c?u th? tr??ng In-Stat, 70% doanh nghi?p v?a và nh? ?ang dùng d?ch v? l?u tr? ?ám mây hi?n nay c?ng dùng h? th?ng l?u tr? NAS t?i ch?.

QNAP g?i ý các series Thunderbolt NAS, High-end, Mid-range và Entry level. Trong ?ó Turbo NAS s? d?ng Quard Core i5 và i7 th? h? th? 4 - Broadwell, h? tr? truy?n t?i các n?i dung gi?i trí ch?t l??ng 4K, thi?t k? t??ng thích hoàn toàn v?i ng??i dùng MAC lâ?n Window, kèm theo công ngh? Apple Time Machine. ?ây chính là NAS phù h?p v?i nh?ng ng??i làm vi?c liên t?c v?i các n?i dung ch?t l??ng cao nh? các nhà làm phim, chuyên gia thi?t k? công trình l?n, nhà ho?ch ??nh, doanh nghi?p v?a và nh?.

Doanh nghi?p th?i nay không th? thi?u gi?i pháp l?u tr? qua m?ng 3


Khi ?ó có th? có ???c kh? n?ng l?u tr? l?n, an toàn trong khi v?n ??t ???c t?c ?? cao c?n thi?t nh? công ngh? Thunderbolt 2 high-speed ports b?ng thông t?i 20Gb/s, Hardware Encryption Engine (AES-NI) mã hóa ph?n c?ng, kh? n?ng m? r?ng b?ng k?t n?i v?i các dòng NAS Expansion TX - 500P và TX - 800P , cho phép dung l??ng l?u tr? c?a Turbo NAS lên ??n 448TB.

Mua s?n ph?n NAS chính hãng ? ?âu

QNAP là hãng ?ài Loan chuyên cung c?p các gi?i pháp networking cho file sharing, ?o hóa, ? l?u tr? cho h? th?ng qu?n tr? và giám sát, cho mô hình t? SOHO, SMB, enterprise và c? ng??i dùng gia ?ình.

Gi?i pháp NAS c?a QNAP h? tr? nhi?u tính n?ng hi?n ??i ?u vi?t cùng ch?ng lo?i s?n ph?m ?a d?ng phù h?p v?i m?i quy mô, là m?t trong nh?ng l?a ch?n có s?c c?nh tranh trên th? tr??ng hi?n nay.

? Vi?t Nam, QNAP m?i công b? thêm nhà phân ph?i chính th?c là Tech Horizon, cái tên ???c bi?t ??n là Nhà phân ph?i ??u tiên c?a hãng gi?i pháp b?o m?t hàng ??u c?a M?: Fortinet và các hãng l?n khác nh?: Aray Networks, FSP, Zyxel… ?a d?ng gi?i pháp và s?n ph?m trong ngành CNTT.

V?i ??i ng? nhân l?c hùng h?u, nhi?u kinh nghi?m trong ngành và ??nh h??ng ??n các doanh nghi?p, t? ch?c v?i m?i quy mô, m?i lo?i hình, Tech Horizon ??m b?o các chính sách bán hàng và b?o hành nhanh, t? v?n gi?i pháp thi?t b? l?u tr? và CNTT mang l?i hi?u qu? cao nh?t so v?i chi phí ??u t? phù h?p.

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 62
 • Khách viếng thăm: 61
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 22,785
 • Tháng hiện tại: 481,763
 • Tổng lượt truy cập: 50,729,781

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058