tam quoc

 

Xiaomi phản hồi về cáo buộc Mi-Mover không an toàn

Đăng lúc: Thứ ba - 15/08/2017 10:06 - Người đăng bài viết: admin
 

Xiaomi khẳng định bảo mật thông tin người dùng là ưu tiên quan trọng nhất và cáo buộc ứng dụng Mi-Mover không an toàn theo hình thức tấn công của eScan chỉ mang tính lý thuyết.

 • Thêm malware m?i ?e d?a ng??i dùng Android
 • Gmail trên iOS ?ã t?ng c??ng tính n?ng ch?ng l?a ??o
 • Phát hi?n malware có th? nghe lén ng??i dùng Android
 • FBI: ?? ch?i k?t n?i Internet không an toàn cho tr? em
 • L??ng ph?n m?m ??c h?i nh?m vào thi?t b? thông minh t?ng g?p ?ôi trong n?m 2017

Làng smartphone g?n ?ây t?ng r? thông tin công ty chuyên nghiên c?u b?o m?t m?ng eScan (?n ??) ?ã phát hi?n m?t l? h?ng b?o m?t trong Mi-Mover, v?n là m?t ?ng d?ng ???c tích h?p s?n trong h? ?i?u hành MIUI c?a Xiaomi chuyên h? tr? chuy?n cài ??t và d? li?u t? các thi?t b? Android khác (phiên b?n 4.2 ho?c cao h?n) sang ?i?n tho?i c?a Xiaomi.

C? th?, phát hi?n c?a eScan cho th?y quá trình trao ??i d? li?u gi?a 2 smartphone Xiaomi v?i nhau dùng ?ng d?ng Mi-Mover ?ã không ?òi h?i ng??i dùng ph?i cung c?p mã PIN c?a thi?t b? tr??c khi di chuy?n v?i m?t s? ?ng d?ng ph? bi?n nh? Twitter. ???c bi?t, quá trình chuy?n ??i d? li?u gi?a 2 thi?t b? ngoài vi?c “di chuy?n” nh?ng thi?t l?p trên smartphone còn bao g?m c? nh?ng thông tin nh?y c?m có tính ch?t cá nhân c?a ng??i dùng. Chính vì ?i?u này mà theo nh? eScan c?nh báo, ng??i dùng có th? d? dàng ?? l?t nh?ng d? li?u cá nhân quý giá vào tay k? x?u m?t cách d? dàng.

Xiaomi ph?n h?i v? cáo bu?c Mi-Mover không an toàn 1
??i v?i Xiaomi, b?o m?t thông tin ng??i dùng là ?u tiên quan tr?ng nh?t.

Theo c?p nh?t m?i nh?t t? Xiaomi, Mi Mover là m?t công c? thu?n ti?n ?? ng??i dùng chuy?n d? li?u t? ?i?n tho?i c? sang ?i?n tho?i m?i. ?? b?t ??u s? d?ng Mi Mover, ng??i dùng b?t bu?c ph?i cài ??t m?t kh?u và quan tr?ng h?n, ?? ti?p t?c dùng Mi Mover, ?i?n tho?i ph?i ? trong tình tr?ng ?ã m? khóa. Vì v?y, c? b?n ?ã có ??n hai l?p b?o v? ng??i dùng là m? khóa ?i?n tho?i và nh?p m?t kh?u cho Mi Mover.

Xiaomi c?ng d?n l?i báo cáo c?a eScan cho bi?t ?? có th? khai thác l? h?ng mà nhóm nghiên c?u ch? ra, th? ph?m c?n ph?i tìm cách n?m quy?n ?i?u khi?n và m? khóa chi?c ?i?n tho?i ?ó. ?ây là rào c?n khó v??t qua nh?t và hi?m khi x?y ra, vì v?y ph??ng th?c t?n công trong báo cáo này mang tính lý thuy?t nhi?u h?n. Trong tr??ng h?p này, b?o v? thi?t b? ??ng ngh?a v?i vi?c ng?n ch?n ng??i khác l?y c?p và m? khóa ?i?n tho?i c?a b?n.

??i v?i Xiaomi, b?o m?t thông tin ng??i dùng là ?u tiên quan tr?ng nh?t. B?t c? cá nhân ho?c t? ch?c nào nh?n ???c quy?n truy c?p v?t lý vào m?t chi?c ?i?n tho?i ?ã m? khóa ??u có kh? n?ng th?c hi?n các hành vi gây h?i. M?t chi?c ?i?n tho?i m?t khi ?ã m? khóa ??ng ngh?a v?i vi?c d? li?u ng??i dùng có nguy c? d? dàng b? ?ánh c?p.

Xiaomi v?n luôn khuy?n khích ng??i dùng c?n tr?ng trong vi?c b?o v? d? li?u riêng t? b?ng cách s? d?ng mã PIN, hình v? b?o m?t (Pattern), ho?c c?m bi?n vân tay ???c trang b? s?n trên các m?u smartphone c?a hãng. Trên th?c t?, vi?c c?nh báo ng??i dùng kích ho?t khóa vân tay là b??c c? b?n trong quá trình cài ??t ?i?n tho?i Xiaomi trong l?n s? d?ng ??u tiên.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 67
 • Khách viếng thăm: 66
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 21,042
 • Tháng hiện tại: 321,218
 • Tổng lượt truy cập: 53,597,680

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058