tam quoc

 

Top 5 smartphone pin khủng đáng mua ngay

Đăng lúc: Thứ hai - 21/11/2016 07:51 - Người đăng bài viết: admin
 

Pin lớn cùng thời gian sử dụng lâu là một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn một chiếc smartphone của người dùng hiện nay.

  • Top 5 smartphone selfie c??c châ?t cho gi??i tre?
  • Top 5 smartphone sang ch?nh v?n ng??i mê
  • C?n c?nh smartphone BlackBerry DTEK60
  • Ti?p t?c r? tin iPhone 8 có 3 c? màn hình

Th? tr??ng smartphone Vi?t Nam ?ang ?i vào tháng bán hàng t?t nh?t trong n?m. ?ây là th?i ?i?m c?n k? n?m m?i và c?ng là lúc ng??i tiêu dùng tìm mua nh?ng chú d? m?i thay cho chú d? ?ã dùng c? n?m 2016. Pin l?n cùng th?i gian s? d?ng lâu là m?t trong nh?ng tiêu chí hàng ??u khi l?a ch?n m?t chi?c smartphone c?a ng??i dùng hi?n nay. PC World Vietnam xin ??a ra 5 ?? c? cho nh?ng chi?c ?i?n tho?i có v?a có pin kho?, thi?t k? ??p v?a có tr?i nghi?m s? d?ng t?t. 

Asus Zenfone 3 Max

Zenfone 3 Max  là chi?c smartphone giá r? duy nh?t trong danh sách c?a PC World Vietnam mu?n g?i ??n các b?n. Chi?c ?i?n tho?i này có pin lên ??n 4100mAh, m?c pin có th? dùng ?? s?c cho c? smartphone khác mà không làm ng??i dùng c?m th?y b?n tâm v? th?i gian s? d?ng c?a máy.

Asus trang b? cho Zenfone 3 Max m?t c?u hình ? m?c kh? v?i b? x? lý 4 nhân MediaTek, RAM 3GB, ROM 32GB. ?ây là m?c c?u hình cao h?n tiêu chu?n c?a smartphone t?m trung hi?n nay, ?i?u này mang ??n nh?ng tr?i nghi?m t?t h?n cho ng??i dùng.

Top 5 smartphone pin kh?ng ?áng mua ngay 1
ASUS Zenfone 3 Max

Asus Zenfone 3 Max có th?i gian ch? lên ??n 720 gi? và có th? s? d?ng ngu?n pin 4.100mAh c?a máy ?? s?c cho các smartphone khác thông qua c?ng microUSB ???c thi?t k? ??c bi?t cho vi?c truy?n t?i n?ng l??ng cho smartphone khác.

Giá tham kh?o: 4,49 tri?u ??ng

 

Blackberry Passport Silver

Passport Silver  là m?t trong s? ít nh?ng m?u smartphone mang trên mình thi?t k? khác bi?t so v?i ph?n còn l?i c?a th? gi?i. Chi?c ?i?n tho?i này mang ki?u dáng "không d?ng hàng" b?i thi?t k? v?a có bàn phím QWERTY v?a có màn hình c?m ?ng.

Passport Silver n?i b?t v?i màn hình vuông 4,5 inch ?? phân gi?i 1440 x 1440 pixel, máy ch?y BlackBerry 10 OS - h? ?i?u hành c?a hãng di ??ng Canada, v?n n?i ti?ng v?i s? linh ho?t, nhanh nh?y trong thao tác s? d?ng và ??c bi?t nh?t là h? th?ng thông tin liên l?c th? ?i?n t? t?t nh?t th? gi?i. ?y là còn ch?a k? ??n kh? n?ng b?o m?t t?t nh?t trong th? gi?i smartphone.

Top 5 smartphone pin kh?ng ?áng mua ngay 2
Blackberry Passport Silver.

Passport Silver ???c BlackBerry trang b? viên pin dung l??ng 3.450mAh cho th?i gian ?àm tho?i liên t?c lên ??n 23 gi?, ch?i nh?c 84 gi? và th?i gian ch? lên ??n 444 gi?.

Giá tham kh?o: 8,99 tri?u ??ng

 

Sony Xperia XZ

Nh?ng smartphone t? ??i Xperia Z3 c?a Sony luôn cho kh? n?ng ho?t ??ng ?n ??nh, hi?u qu? và pin t?t, ?ó là nh?n xét c?a ??i ?a s? ng??i dùng t?i Vi?t Nam.  Xperia XZ  c?ng không là ngo?i l?, m?u smartphone ??u b?ng c?a Sony mang trên mình thi?t k? vuông v?n v?i ch?t li?u Alkaleido m?i giúp máy ch?c ch?n, c?ng cáp h?n nh?ng v?n c?m n?m t?t trong lòng bàn tay. Xperia XZ s? h?u camera "kh?ng" lên ??n 23MP, c?u hình ph?n c?ng m?nh m? và quan tr?ng h?n c? là nh?ng t?i ?u quan tr?ng liên quan ??n pin mà Sony tích h?p bên trong máy.

Top 5 smartphone pin kh?ng ?áng mua ngay 3
Sony Xperia XZ.

Sony trang b? cho Xperia XZ viên pin 2.900mAh, h? tr? QuickCharge 3.0 c?a Qualcomm, máy ???c trang b? Qnovo và Battery Care, 2 tính n?ng h? tr? ki?m soát, báo cáo, thi?t l?p bi?u ?? s? d?ng th??ng ngày c?a ng??i dùng r?i t? ?ó t?i ?u hóa th?i gian s?c, th?i gian s? d?ng c?ng nh? kéo dài tu?i th? c?a pin lên g?p 2 l?n.

Giá tham kh?o: 14,99 tri?u ??ng

 

Samsung Galaxy S7 edge

Chi?c smartphone ??u b?ng c?a Samsung - Galaxy S7 edge không th? v?ng m?t trong danh sách c?a chúng ta. ?ây là s?n ph?m mang l?i thành công vang d?i cho Samsung, nh? vào thi?t k? màn hình tràn 2 c?nh. Bên c?nh ?ó, c?u hình m?nh m? v?i b? x? lý 8 nhân "cây nhà lá v??n" có hi?u n?ng và tr?i nghi?m s? d?ng tuy?t v?i c?ng góp ph?n mang ??n m?t chi?c smartphone th?c s? t?t cho ng??i dùng.

Top 5 smartphone pin kh?ng ?áng mua ngay 4
Samsung Galaxy S7 edge.

Pin c?a S7 edge có dung l??ng 3.600mAh, cho th?i gian tho?i liên t?c trên 27 gi? và nghe nh?c trong h?n 47 gi?. S7 edge ?ã có m?t t?i nhi?u h? th?ng l?n v?i nhi?u màu s?c khác nhau nh? vàng, b?c, ?en, xanh san hô, h?ng ánh kim...

Giá tham kh?o: 18,49 tri?u ??ng

 

Apple iPhone 7 Plus

"Ng??i ??i di?n" m?i c?a Apple - iPhone 7 Plus d? nhiên ph?i có m?t trong danh sách này c?a chúng ta. H? ?i?u hành m??t mà, s? ??ng b? sâu gi?a ph?n c?ng và ph?n m?m t?o nên m?t "qu? táo ng?t lành".

iPhone 7 Plus v?i màn hình r?ng 5,5 inch ???c m? r?ng d?i màu hi?n th? cùng camera kép mang ??n tr?i nghi?m hình ?nh và màu s?c tuy?t v?i cho ng??i s? d?ng. H? ?i?u hành iOS 10 ???c t?i ?u ?? mang ??n kh? n?ng ?áp ?ng g?n nh? t?c thì m?i yêu c?u mà ng??i dùng ??a ra. Apple trang b? cho iPhone 7 Plus b? x? lý Apple A10 Fusion k?t h?p v?i viên pin 2.900mAh cho th?i gian ?àm tho?i lên ??n 21 gi? và ch? 384 gi?.

Top 5 smartphone pin kh?ng ?áng mua ngay 5
Apple iPhone 7 Plus.

N?u là fan c?a "qu? táo c?n d?" thì ch?c ch?n b?n không th? b? qua iPhone 7 Plus , chi?c smartphone tuy?t v?i nh?t t? tr??c ??n nay c?a Apple

Giá tham kh?o: t? 22,19 tri?u ??ng


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 72
  • Khách viếng thăm: 70
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 15,186
  • Tháng hiện tại: 587,952
  • Tổng lượt truy cập: 47,634,328

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058