tam quoc

 

Thêm malware mới đe dọa người dùng Android

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/07/2017 04:00 - Người đăng bài viết: admin
 

Phần mềm độc hại Lipizzan vừa phát hiện có thể lây nhiễm và đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng thiết bị Android.

  • Phát hi?n malware có th? nghe lén ng??i dùng Android
  • FBI: ?? ch?i k?t n?i Internet không an toàn cho tr? em
  • Ng??i dùng Skype hãy c?p nh?t ngay phiên b?n m?i nh?t
  • Fortinet gi?i thi?u ki?n trúc b?o m?t tiên ti?n cho doanh nghi?p Vi?t Nam
  • Google t?ng c??ng ch?ng spam và l?a ??o cho Gmail

Các chuyên gia b?o m?t t?i Google v?a phát hi?n m?t malware m?i có kh? n?ng t?n công ?ánh c?p d? li?u ng??i dùng các thi?t b? Android. Theo ?ó, Lipizzan, tên g?i c?a malware v?a ???c phát hi?n có th? âm th?m theo dõi và ghi l?i các ho?t ??ng c?a ng??i dùng t? tin nh?n SMS, cu?c g?i tho?i, cho ??n ??a ?i?m và ?ánh c?p d? li?u khác.

C?ng theo các chuyên gia b?o m?t, Lipizzan ???c phát hi?n ?n n?p trong kho?ng 20 ?ng d?ng và ?ã ???c phân ph?i ??n ít nh?t hàng tr?m thi?t b? Android. Hình th?c lây lan ch? y?u c?a Lipizzan ???c bi?t thông qua kho ?ng d?ng tr?c tuy?n Play Store. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hi?n malware này, gi?i chuyên gia ?ã t?c t?c ng?n ch?n ???ng lây lan nh?m h?n ch? t?i ?a “th??ng vong” cho ng??i dùng.

Thêm malware m?i ?e d?a ng??i dùng Android 1
Ng??i dùng thi?t b? Android c?n cân nh?c k? l??ng tr??c khi cài các ?ng d?ng ngoài kho Play Store.

S? d? Lipizzan có th? qua m?t các b??c ki?m tra an ninh c?a Play Store là vì malware này có th? gi? m?o nh?ng ?ng d?ng an toàn v?i t? khóa nh? “Backup” ho?c “Cleaner” trong tên g?i. M?t khi ???c ng??i dùng vô tình t?i v? thi?t b?, malware này s? ti?p t?c ?ánh l?a ng??i dùng b?ng cách t?o ra các thông ?i?p gi? ?? giành quy?n root thi?t b? ?? “m? ???ng” cho các cu?c t?n công sau ?ó.

Lipizzan c?ng ???c phát hi?n có th? chi?m quy?n ?i?u khi?n camera, ch?p ?nh màn hình, ??nh k? thu th?p d? li?u c?a các ?ng d?ng nh? Skype, Messenger , Gmail, Hangouts, Linkedin.

???c bi?t, ngay sau khi Lipizzan b? lo?i b? kh?i kho ?ng d?ng tr?c tuy?n, các chuyên gia b?o m?t ?ã ph?i ti?p t?c ??i phó v?i bi?n th? c?a Lipizzan li?n sau ?ó. May m?n là bi?n th? này c?ng ?ã b? “?ánh ch?n” ngay sau ?ó. Tuy v?y, gi?i chuyên gia v?n khuyên ng??i dùng các thi?t b? Android nên c?n t?c cao ?? trong vi?c ch?n l?a cài ??t ?ng d?ng, b?t k? là t? kho Play Store hay các gói APK vì bi?t ?âu ch?ng nh?ng ?ng d?ng này l?i ?n ch?a m?t bi?n th? khác c?a Lipizzan.
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

tức tốc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 140
  • Hôm nay: 19,464
  • Tháng hiện tại: 296,288
  • Tổng lượt truy cập: 53,023,775

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058