tam quoc

 

Samsung DeX – "Đồ chơi mới" giúp Galaxy S8 trở thành chiếc smartphone đa năng

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/07/2017 13:38 - Người đăng bài viết: admin
 

Không chỉ đột phá với màn hình tràn vô cực, khả năng chụp ảnh, quét mống mắt độc đáo, bộ đôi smartphone đỉnh cao Galaxy S8/S8+ còn có một vũ khí tối tân mà fan công nghệ nếu không cập nhật sẽ là vô cùng thiếu sót: Samsung DeX, với khả năng biến hoá smartphone thành máy tính chỉ trong tíc tắc.

 • Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i
 • ?i?m danh nh?ng m?u ?i?n tho?i phù h?p cho ng??i cao tu?i
 • Kh?i ??ng Gi?i S?n ph?m CNTT-TT ?a Chu?ng Nh?t 2017
 • HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC – M?nh m?, siêu g?n, siêu b?o m?t
 • Huawei gi?i thi?u máy tính b?ng MediaPad M3 2017 và MediaPad T3-8

K?t n?i Galaxy S8 ?? “bi?n hình” ngo?n m?c

Dù ?ang ? b?t c? n?i nào và trong tình hu?ng nào, ch? c?n có m?t chi?c màn hình, m?t con chu?t và bàn phím, món ph? ki?n công ngh? m?i toanh Samsung DeX s? có th? hô bi?n chi?c smartphone sành ?i?u trên tay c?a b?n thành m?t chi?c “PC phiên b?n Galaxy S8” v?i giao di?n r?ng rãi và m? ra r?t nhi?u ti?n ích h?n ch? là m?t chi?c smartphone. Samsung DeX là thi?t b? ??u tiên trên th? tr??ng ???c trang b? vi x? lý trên ti?n trình 10nm, gia t?ng t?i ?a t?c ?? k?t n?i và hi?u n?ng s?n ph?m, giúp ng??i dùng có th? d? dàng hi?n th? và ch?nh s?a d? li?u t? ?i?n tho?i, làm vi?c t? smartphone nhanh h?n và thông minh h?n.

Samsung DeX – "?? ch?i m?i" giúp Galaxy S8 tr? thành chi?c smartphone ?a n?ng 1
1 thao tác k?t n?i, chi?c smartphone s? bi?n hình thành máy tính ?? bàn ngay

Nh? m?t chi?c PC th?c th?

Khi k?t n?i Galaxy S8 thông qua Samsung DeX v?i các màn hình l?n t?i n?i làm vi?c, phòng ch? sân bay, phòng khách s?n hay b?t c? n?i nào, ng??i dùng s? có m?t giao di?n desktop th?c th? ?? tho?i mái trình chi?u, so?n th?o, ch?nh s?a v?n b?n, ho?c ?i?u ch?nh hi?u ?ng ?nh mà không b? gi?i h?n t?m nhìn ho?c thao tác khó kh?n b?i kích th??c nh? c?a màn hình di ??ng. Samsung ?ã h?p tác v?i nhi?u hãng công ngh? ?? tùy bi?n ?ng d?ng trên DeX, giúp ng??i dùng có th? m? nhi?u ?ng d?ng cùng lúc trên c?a s? màn hình nh? l??t web, xem video, tr? l?i tin nh?n, xem file… t?o ra c?m giác thân thi?n và ti?n l?i không khác gì giao di?n máy tính.

Samsung DeX – "?? ch?i m?i" giúp Galaxy S8 tr? thành chi?c smartphone ?a n?ng 2
K?t n?i d? dàng, ti?n l?i, cho tr?i nghi?m nh? dùng desktop hàng ngày.

M?i thao tác ??u tr? nên d? dàng và linh ho?t h?n

C?m th?y khó kh?n khi ch?nh s?a m?t file Word hay Powerpoint trên màn hình 6 inch ???c ch?nh s?a b?ng ngón tay, trong khi file nó ?ang ???c r?t nhi?u ng??i ch? ??i? V?n không th?y ?ã m?t khi chiêm ng??ng m?t hình ?nh nào ?ó và mu?n soi th?t k? ?? hoàn thi?n b?ng nh?ng ?ng d?ng ch?nh s?a? Hãy mang h?t t?t c? lên màn hình r?ng h?n và th?c hi?n thao tác linh ho?t, nhanh chóng h?n nh? có “cánh c?a th?n k?” Samsung DeX. Nh?ng gì b?n th?y trên Galaxy S8/S8+, ?ã x?n, nay còn ngo?n m?c h?n khi có món v? khí Samsung DeX: b?n có ??y ?? các công c? c?a Microsoft, có tu? bi?n Lightroom c?a Adobe ?? tha h? mà ki?m soát và bi?n hoá file theo ý c?a b?n.

Cánh c?a th?n kì b??c sang th? gi?i khác ch? nh? b?ng 1 n?m tay

Món ph? ki?n công ngh? thú v? Samsung DeX mang trong mình s?c m?nh có th? làm bi?n ??i c? quan ni?m v? công ngh? c?ng nh? thói quen s? d?ng công ngh? c?a b?n. Kích th??c c?a Samsung DeX r?t nh? g?n, ch? b?ng 1 n?m tay hình tròn d?ng ?? và 1 ??a d?t làm gía ?? cho Galaxy S8/S8+ r?t hi?n ??i. Nó có m?t c?ng HDMI, 2 c?ng USB 2.0, m?t c?ng USB-C ?? s?c, cho phép s? d?ng tính n?ng nh?n di?n sinh tr?c h?c trên Galaxy S8 ?? ??ng nh?p, ??c bi?t d? li?u di ??ng c?a ng??i dùng s? không ???c chuy?n t? Galaxy S8/S8+ t?i màn hình hay các thi?t b? ngo?i vi trong su?t quá trình k?t n?i.

Samsung DeX – "?? ch?i m?i" giúp Galaxy S8 tr? thành chi?c smartphone ?a n?ng 3
Samsung DeX là món ph? ki?n nh? g?n, có thi?t k? tinh t? và hi?n ??i.

Máy tính hay ?i?n tho?i? ?i?n tho?i hay máy tính? Samsung DeX s? lo ???c t?t

?ã có Samsung Galaxy S8 và Samsung DeX trong tay, 1 chi?c laptop có c?n thi?t n?a không n?u nh? b?n theo ?u?i l?i s?ng “g?n nh? t?i gi?n”? Hãy g?i h?t t?t c? tài li?u lên kho data ch?ng h?n nh? Google Drive ho?c DropBox, và th? là dù ? b?t c? n?i nào, chi?c Samsung DeX c?ng có th? k?t n?i smartphone Galaxy S8 v?i m?t b? màn hình c? b?n nh?t ?? làm vi?c ho?c hành ??ng theo nhu c?u vui ch?i, gi?i trí, th?m chí là chia s? lên m?ng xã h?i c?a mình. Ph?n m?m trên SamsungDeX ???c t?i ?u hóa cho mà hình 1.080p (16:9) qua HDMI nh?ng nó có th? ho?t ??ng ???c v?i b?t c? màn hình có ?? phân gi?i nào khác. B?n có th? v?a ch?nh s?a v?n b?n, v?a ??c tin nh?n, so?n email và g?i ?i?n cùng 1 lúc b?ng nhi?u c?a s? khác nhau. T?t c? nh?ng gì b?n c?n gi? ?ây ?ã thu nh? b?ng m?t chi?c dock Samsung DeX ch? b?ng 1 n?m tay.

Samsung DeX – "?? ch?i m?i" giúp Galaxy S8 tr? thành chi?c smartphone ?a n?ng 4
Giao di?n desktop thân thi?n, d? s? d?ng, thao tác cùng 1 lúc nhi?u c?a s?.

Samsung Dex mang l?i nhi?u giá tr? s? d?ng và tr?i nghi?m h?n là ng??i ta k? v?ng, có th? là món ph? ki?n công ngh? h?u ích cho b?t k? ai khi c?n t?i s? tr? giúp tuy?t v?i c?a nó, t? doanh nhân b?n r?n, ng??i thích di chuy?n du l?ch, cho ??n nh?ng ng??i làm công vi?c sáng t?o, hay nh?ng sinh viên n?ng ??ng. T?i ?a hoá ti?n ích và công ngh? hoá cu?c s?ng, ?ó là lí do Samsung không ng?ng sáng t?o ?? d?ng nên h? sinh thái Galaxy toàn di?n, m? r?ng tr?i nghi?m công ngh? ra m?t chân tr?i m?i, mà m?t khi ?ã là fan c?a Galaxy S8, b?n s? không th? nào b? l? Samsung Dex.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

cần giờ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 147
 • Khách viếng thăm: 145
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 19,537
 • Tháng hiện tại: 296,361
 • Tổng lượt truy cập: 53,023,848

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058