tam quoc

 

Quản lý ứng dụng kém, người dùng Android dễ bị tấn công bảo mật

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/03/2017 07:00 - Người đăng bài viết: admin
 

Việc nâng cấp và làm sạch ứng dụng không cần thiết ngày càng quan trọng để giúp chống lại các phần mềm sử dụng các lỗ hổng ứng dụng để xâm nhập vào thiết bị.

 • Google h?a Android s? ???c b?o m?t h?n
 • Hacker d?a xóa s?ch hàng lo?t thi?t b? Apple
 • Phát hi?n trojan l?a ng??i dùng Android t?i v? malware
 • Nhi?u ?ng d?ng VPN trên Android không an toàn
 • Nguy c? l? thông tin cá nhân vì... t? s??ng

Theo các chuyên gia b?o m?t Kaspersky, vi?c b?o trì kém khi?n các thi?t b? Android d? b? t?n công b?i các m?i ?e d?a b?o m?t . C? th? h?n, nghiên c?u b?o m?t ???c các chuyên gia b?o m?t Kaspersky th?c hi?n g?n ?ây cho th?y ng??i dùng th??ng cài ??t 12 ?ng d?ng Android hàng tháng, nh?ng ch? xóa ?i 10 ?ng d?ng.

V?i vi?c cài ??t càng nhi?u ?ng d?ng trên thi?t b?, vi?c qu?n lý ?ng d?ng là vô cùng quan tr?ng ?? ng?n ng?a ?ng d?ng d? th?a. Tuy nhiên, các chuyên gia b?o m?t nh?n th?y ch? m?t n?a (55%) ng??i dùng th??ng xuyên làm m?i và s?a ??i n?i dung c?a thi?t b? và xóa các tài li?u và ?ng d?ng không s? d?ng ??n trên thi?t b? c?a mình. Cu?c kh?o sát c?ng cho th?y ch? 28% l??ng ng??i dùng ch? nâng c?p ?ng d?ng trên thi?t b? khi h? bu?c ph?i làm và 10% trong s? ?ó c? g?ng ?? không c?n nâng c?p.

Qu?n lý ?ng d?ng kém, ng??i dùng Android d? b? t?n công b?o m?t 1
Vi?c nâng c?p và làm s?ch ?ng d?ng không c?n thi?t ngày càng quan tr?ng ?? giúp ch?ng l?i các ph?n m?m s? d?ng các l? h?ng ?ng d?ng ?? xâm nh?p vào thi?t b?.

M?t trong nh?ng nguy hi?m ?ó là chính nh?ng ?ng d?ng này có th? t? ??a d? li?u và thi?t b? c?a ng??i dùng g?p nguy hi?m v?i các ho?t ??ng m?i ngày c?a chúng. Các phát hi?n c?a Kaspersky Lab cho th?y trong 100 ?ng d?ng Android mà ng??i dùng có th? qu?n lý (ví d? nh? cài ??t và xóa) có ??n 83 ?ng d?ng có quy?n truy c?p vào các d? li?u nh?y c?m c?a ng??i dùng nh? danh b?, tin nh?n, và th?m chí có th? th?c hi?n cu?c g?i và g?i tin nh?n.

Trung bình m?i ng??i dùng có kho?ng 66 ?ng d?ng trên thi?t b? Android mà h? s? d?ng. Khi th?c hi?n m?t bài ki?m tra cho 66 ?ng d?ng ph? bi?n này, các chuyên gia b?o m?t phát hi?n r?ng có ??n 54 ?ng d?ng kh?i ch?y trong khi ng??i dùng không h? ch?m vào chúng, tiêu t?n 22MB dung l??ng m?i ngày mà ng??i dùng không h? hay bi?t.

V? c? b?n, vi?c cài ??t ?ng d?ng cung c?p cho ng??i dùng m?t m?c ?? ki?m soát ??i v?i nh?ng gì ?ng d?ng có th? truy c?p và t??ng tác trên thi?t b?. Tuy nhiên, kh?o sát nh?n th?y ch? 40% ng??i ch? ??ng ?i?u ch?nh cài ??t c?a m?i ?ng d?ng trên smartphone c?a h?. H?n n?a, ch? 32% t? ch?i cài ??t m?t ?ng d?ng di ??ng n?u h? không hài lòng v?i n?i dung th?a thu?n c?p phép.

?? ng?n ng?a ?ng d?ng không c?n thi?t và b?o v? d? li?u cá nhân, ng??i dùng có th? th?c hi?n các b??c sau:

 • Dành th?i gian xem l?i thi?t b? c?a mình và tìm hi?u thông tin nào ???c l?u tr? ? ?ng d?ng ho?c t?p tin nào trên thi?t b?.
 • Th??ng xuyên xóa và làm m?i thông tin l?u tr? trên thi?t b?.
 • C?p nh?t phiên b?n ?ng d?ng m?i nh?t ???c phát hành.
 • Dùng nh?ng ph?n m?m ???c tích h?p vào gi?i pháp b?o m?t, quét t?t c? các ?ng d?ng ???c cài ??t trên thi?t b? c?a b?n và ?ánh d?u nh?ng nguy c? ti?m ?n ho?c hi?m khi ???c s? d?ng.

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 224
 • Khách viếng thăm: 184
 • Máy chủ tìm kiếm: 40
 • Hôm nay: 23,452
 • Tháng hiện tại: 357,802
 • Tổng lượt truy cập: 53,085,289

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058