tam quoc

 

Oppo F3 Plus: camera sau chất lừ, selfie nhóm cũng đẹp

Đăng lúc: Thứ hai - 01/05/2017 19:30 - Người đăng bài viết: admin
 

Không thể chối cãi Oppo F3 Plus có hiệu năng tốt, pin khỏe, sạc nhanh, camera selfie kép ấn tượng, và sẽ toàn diện hơn nếu UI bớt đi sự rườm rà cũng như máy cài phiên bản Android mới nhất.

 • Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã
 • ?ánh giá chi ti?t smartphone c?n cao c?p Samsung Galaxy A7 2017
 • Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t
 • Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p
 • Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t

F3 Plus là m?u smartphone chuyên selfie th? h? m?i v?a ???c Oppo chính th?c tung ra th? tr??ng g?n ?ây. So v?i phiên b?n Oppo F1 Plus 2016 và c? phiên b?n F1s 2017 c?ng ???c ra m?t cách ?ây không lâu, Oppo F3 Plus th?c s? s? h?u nhi?u c?i ti?n ?áng chú ý v? kh? n?ng ch?p ?nh mà ??c bi?t là thi?t k? camera kép ? m?t tr??c h?a h?n mang l?i nh?ng tr?i nghi?m selfie thu?c hàng “??nh”.

V? ngo?i hình, Oppo F3 Plus tuy v?n trung thành v?i thi?t k? nguyên kh?i kim lo?i bo cong ??u các góc và m?t l?ng, nh?ng th?c ch?t s?n ph?m m?i ?ã ???c “tút” l?i v? cách trang trí các d?i ?ng-ten giúp t?ng ?? ?n ??nh và ch?t l??ng ?àm tho?i h?n trong khi v?n ??m b?o tính th?m m?, hòa quy?n v?i v? sang ch?nh t?ng th? khi k?t h?p v?i t?ng b? cánh màu s?c khác nhau.

Không ch? v?y, ph?n khung vi?n màn hình c?ng ?ã ???c nhà s?n xu?t “mài gi?a” ?áng k?, nên dù s? h?u màn hình “kh?ng”, 6 inch (Full HD), nh?ng Oppo F3 Plus v?n r?t g?n gàng và v?a tay.

Oppo F3 Plus: camera sau châ?t l??, selfie nhóm c?ng ??p 1
Oppo F3 Plus trang b? ??n 2 camera tr??c ph?c v? nhu c?u selfie.

Ti?p xúc th?c t? cho th?y Oppo F3 Plus th?c s? ??p, màn hình l?n nh?ng v?n r?t g?n gàng và v?a tay. Bên c?nh nh?ng món ph? ki?n c? b?n, Oppo còn cung c?p kèm ?p nh?a trong m?m d?o có ?? bám t?t kèm nên ng??i dùng c?ng có th? t? tin h?n khi dùng máy ch? v?i m?t tay. Ti?c là cách b? trí camera chính c?a Oppo F3 Plus v?n khi?n Test Lab ?ôi khi ph?i l?a th? c?m ?? né chính ngón tay c?a mình khi ch?p ?nh.

Vì là m?t s?n ph?m h??ng ??n nhu c?u selfie, Test Lab tr???c tiên t?p trung "mô? xe?" v? kh? n?ng ch?p ?nh.

V? ph?n c?ng h? tr? ch?p ?nh, Oppo F3 Plus khá h?p d?n khi trang b? camera selfie kép trong ?ó g?m 1 camera 16MP và 1 camera 8MP v?i ?ng kính góc r?ng 120 ??. Riêng camera sau 16MP ???c Oppo kh?ng ??nh dùng c?m bi?n Sony IMX398, ?ng kính ?? m? f/1.7 và c?ng h? tr? kh? n?ng ghi hình 4K.

Tr?i nghi?m th?c t? cho th?y ?ng d?ng camera mà Oppo cài ??t s?n trên F3 Plus có t?c ?? và ?? ?n ??nh cao. So v?i các ?ng d?ng khác t?ng th? nghi?m, tính tr?c quan trên Oppo F3 Plus c? b?n c?ng ? m?c khá vì m?i th? c?n thi?t g?n nh? ??u ???c phân nhóm c? th? và “ph?i bày" ngay trên giao di?n chính. V?i camera chính, ng??i dùng có th? d? dàng dùng kh?u l?nh ?? ch?p ?nh mà không c?n ph?i ch?m tay vào màn hình. Trong khi ?ó, camera selfie v?i kh? n?ng ch?p ?nh b?ng c? ch? bàn tay c?ng ti?n l?i không kém.

Oppo F3 Plus: camera sau châ?t l??, selfie nhóm c?ng ??p 2
Khi selfie ? ch? ?? bình th??ng, Oppo F3 Plus ch? dùng 1 camera 16MP ?? ghi l?i các shot hình.
Oppo F3 Plus: camera sau châ?t l??, selfie nhóm c?ng ??p 3
Tuy nhiên, khi selfie góc r?ng, Oppo F3 Plus s? k?t h?p thêm camera 8MP s? d?ng ?ng kính có góc nhìn 120 ?? 'gom' th?t nhi?u ??i t??ng vào khung hình.

V? ch?t l??ng hình ?nh, camera chính c?a Oppo F3 Plus th?c s? khi?n Test Lab c?m th?y hài lòng vì ?? chi ti?t, ?? t??ng ph?n và ch?t l??ng màu s?c ??u ? m?c khá t?t. Ngay c? trong nh?ng b?i c?nh ành sáng ph?c t?p, camera 16MP trên Oppo F3 Plus v?n không h? nao núng khi l?y nét c?ng nh? ?o sáng t? ??ng. Ngay c? trong môi tr??ng thi?u sáng, Oppo F3 Plus v?n d? dàng b?t tr?n t?ng kho?nh kh?c trong khi v?n ??m b?o ???c ?? m?n c?a hình ?nh b?i tình tr?ng nhi?u h?t c? b?n ??u ? trong m?c d? dàng ch?p nh?n theo thang ?ánh giá c?a Test Lab.

D? nhiên, trong môi tr??ng t?i, t?c ?? ch?p ?nh trên camera chính s? b? ?nh h??ng ít nhi?u. ?? chi ti?t ?nh ch?p ???ng nhiên c?ng b? ?nh h??ng vì nhi?u h?t xu?t hi?n nhi?u h?n, song may m?n là ch?t l??ng màu s?c hình ?nh c? b?n v?n ? m?c ch?p nh?n ???c và ng??i dùng n?u có chút kinh nghi?p v?n có th? yên tâm “tác nghi?p” vì máy h? tr? c? ch? ?? th? công v?i kh? n?ng ph?i sáng 16 giây. Nhìn chung, camera chính c?a Oppo F3 Plus th?a s?c c?nh tranh v?i các s?n ph?m trong cùng phân khúc giá và ng??i dùng có th? t? tin khoe nh?ng tác ph?m c?a mình trên các trang m?ng xã h?i hình ?nh tên tu?i.

Oppo F3 Plus: camera sau châ?t l??, selfie nhóm c?ng ??p 4
Ch?t l??ng màu s?c hình ?nh khi selfie trong môi tr??ng t?i, ch? có duy nh?t s? tr? sáng t? m?t ng?n ?èn ?ng 6 t?c cho th?y màu s?c hình ?nh t?t nh? mong ??i. ?? chi ti?t hình ?nh tuy không ???c nét c?ng nh? khi selfie d??i ngu?n sáng t?t, nh?ng th?c s? v?n ? m?c ch?p nh?n ???c.

V?i camera tr??c, Oppo F3 Plus ngay t? l?n ??u ti?p xúc ?ã ??n tim Test Lab b?i ?? s?c nét ?nh ch?p trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i. Khi ???c môi tr??ng ?u ?ãi, ch?t l??ng ?nh selfie bình th??ng c?a Oppo F3 Plus ph?i kh?ng ??nh r?ng không có gì ph?i bàn cãi vì m?i th? g?n nh? ch?n chu. N?u có trách thì ph?i trách vi?c Oppo ?ã quá “n?nh” ng??i dùng khi cung c?p c? tùy ch?n ch? ?? làm ??p quá ?o di?u cùng kh? n?ng làm m? h?u c?nh ?i kèm.

V?i ?nh selfie nhóm, Oppo F3 Plus c?ng khá thành công trong vi?c gom cùng lúc nhi?u ng??i vào khung hình trong khi v?n không khi?n nh?ng khuôn m?t ? vùng rìa ?nh tr? nên khó coi vì b? méo hình.

Ch?t l??ng màu s?c ?nh ch?p selfie nhóm c?ng có s?c màu t?t nh? mong ??i trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i. ?? chi ti?t ?nh ch?p c?ng th?a s?c cho nhu c?u “khoe” hình trên m?ng. Trong môi tr??ng thi?u sáng, ch?t l??ng màu s?c hình ?nh t? camera tr??c nhìn chung v?n r?t lôi cu?n nh? kh? n?ng ki?m soát nhi?u khá t?t. Tuy nhiên, d??ng nh? trong môi tr??ng thi?u sáng, Oppo F3 Plus luôn có khuynh h??ng ch?p d? sáng nên trong nh?ng b?i c?nh ch?p ?nh selfie ?êm v?i ánh sáng n?n ph?c t?p, ch?t l??ng màu s?c ?nh ch?p có th? thi?u ?? t??ng ph?n h?n chút ??nh.

Oppo F3 Plus: camera sau châ?t l??, selfie nhóm c?ng ??p 5
Selfie c? nhóm v?n ??p.

Riêng v?i video, Test Lab th?c s? hài lòng v?i kh? n?ng ch?ng rung trên camera chính. ?ôi camera tr??c trên chi?c smartphone selfie này c?ng cho ch?t l??ng video khá t?t, âm thanh to rõ, nh?ng d??ng nh? Oppo không ?ng d?ng công ngh? ?n ??nh hình ?nh nào cho camera tr??c.

Oppo F3 Plus: camera sau châ?t l??, selfie nhóm c?ng ??p 6
?? chi ti?t và màu s?c ?nh ch?p t? camera sau trên Oppo F3 Plus r?t lôi cu?n.

Thêm hình ?nh ch?p th? t? Oppo F3 Plus: 

C?ng qua quá trình th? nghi?m, Test Lab nh?n th?y Oppo F3 Plus dù không trang b? màn hình AMOLED, nh?ng ch?t l??ng màu s?c c?a màn hình ?ã ???c tinh ch?nh ngay t? phía nhà s?n xu?t và c?ng ph?n r?c r? không thua kém nh?ng smartphone trang b? công ngh? màn hình trên. M?c dù nh?ng gam màu nóng trên Oppo F3 Plus có ph?n quá bão hòa, nh?ng ch?t l??ng hi?n th? t?ng th? v?n ? m?c ?a nhìn. Kh? n?ng ?i?u ti?t ?? sáng màn hình nh?y, ?ãi m?t ng??i xem và quan tr?ng là ?? s?c nét hình ?nh c?ng không th? chê so v?i các s?n ph?m c?nh tranh. Ti?c là dù h? tr? ?i?u khi?n c?m ?ng ?a ?i?m trong h?u h?t tác v? ??u “m??t”, nh?ng ?? nh?y c?m ?ng v?n ch?a th?t t?t nh? mong ??i.

Oppo F3 Plus mang trên mình s?c m?nh ph?n c?ng t?m trung, nh?ng th?c t? s? d?ng cho th?y s?n ph?m mang l?i nh?ng tr?i nghi?m không thua kém nh?ng ??i th? v?n ???c x?p vào chi?u trên nh? Samsung Samsung Galaxy A7 2017 , Galaxy C9 Pro hay Moto Z . Nói ng?n g?n là Oppo F3 Plus g?n nh? kh?ng h? b? kh?ng, gi?t lag trong quá trình s? d?ng ?a nhi?m h?ng ngày. Ngay c? khi “ép t?i” v?i game n?ng v? ?? h?a, máy c?ng ?? s?c kéo h?t hi?u ?ng trong khi v?n mang l?i tr?i nghi?m r?t “m??t” khi t??ng tác.

C?m bi?n vân tay tích h?p c?ng cho th?y s? nhanh nh?n và chính xác trong h?u h?t b?i c?nh th? nghi?m. Máy c?ng có kh? n?ng s?c pin t?c ?? nh? ?ng d?ng công ngh? s?c siêu t?c VOOC. S? d?ng th?c t? cho th?y Oppo F3 Plus ch? m?t t?m 30 phút ?? ??t 50% m?c dung l??ng pin. N?u c?n g?p, ch? v?i kho?ng 20 phút s?c, Oppo F3 Plus ?ã nhanh chóng ??t m?c dung l??ng pin 33% t? m?c báo ??ng ??. M?t khi ???c s?c ??y, Oppo F3 Plus có th? cho th?i gian s? d?ng t?m 2 ngày 2 ?êm v?i các ho?t ??ng thông th??ng nh? m?ng xã h?i, c?p nh?t thông tin tr?c tuy?n, nghe/g?i t?n su?t v?a ph?i và ch?p ?nh không quá nhi?u.

Chi ti?t hi?u n?ng Oppo F3 Plus và nh?ng tính n?ng ?áng chú ý trên n?n Color OS: 

 

Song, theo ca?m nhâ?n chu? quan cu?a nho?m th?? nghiê?m, giao di?n ng??i dùng cu?a F3 Plus ch?a th?t tr?c quan nh? mong ??i. Test Lab th?c s? không th? làm quen v?i cách mà Oppo thi?t k? giao di?n Notification ?u tiên cho các tùy ch?nh nhanh thay vì hi?n t?c th?i các thông báo có trên máy. Giao di?n c?u hình máy c?ng ph?c t?p không kém và thi?t ngh? có th? s? khi?n nhi?u ng??i dùng b?i r?i khi m?i b??c ??u làm quen.

Nhìn chung, Oppo h?i t? ??y ?? nh?ng y?u t? ?? mang l?i nh?ng shot hình selfie ??p cho dù là ch?p t? s??ng m?t mình ho?c v?i c? nhóm b?n bè, ng??i thân trong gia ?ình. Camera chính c?a Oppo F3 Plus c?ng ?? s?c c?nh tranh c? v?i nh?ng s?n ph?m có giá bán cao h?n. Oppo F3 Plus c?ng mang l?i tr?i nghi?m ng??i dùng m??t mà trong h?u h?t tác v? t? ??n gi?n ??n ph?c t?p, pin kh?e, th?i gian s?c ng?n và c?ng ???c tích h?p b?o m?t vân tay 1 ch?m ti?n d?ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 97
 • Khách viếng thăm: 95
 • Thành viên online: 1
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 8,426
 • Tháng hiện tại: 389,067
 • Tổng lượt truy cập: 53,665,529

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058