tam quoc

 

Những thiết bị dự báo "gây bão" trong năm 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 10/01/2017 05:45 - Người đăng bài viết: admin
 

Những thiết bị tiêu dùng được cho là 'đỉnh' sẽ xuất hiện trong năm nay gồm điện thoại thông minh, thiết bị đeo thực tế ảo và smartwatch.

 • Alexa c?a Amazon chi?m l?nh CES 2017
 • Qu?ng cáo trên smartphone t?ng 488% sau m?t n?m
 • Smartwatch s? là tâm ?i?m t?i IFA 2014
 • Samsung s? s?m ra m?t kính th?c t? ?o Galaxy VR
 • 5 thi?t b? m? màn cho xu h??ng th?c t? ?o

Ng??i hâm m? ?i?n tho?i thông minh s? có m?t n?m 2017 c?c k? ph?n ch?n vì ?ây là n?m lên ngôi c?a nh?ng chi?c smartphone tuy?t v?i nh?t.

Apple iPhone 8
?? k? ni?m l?n th? 10 c?a iPhone, n?m nay, Apple d? ki?n s? ch?n ch?nh l?i toàn b? thi?t k? c?a iPhone. Chi?c ?i?n tho?i s?p ??n c?a Apple có th? có màn hình OLED (oganic light-emitting diodes) thay vì màn hình tinh th? l?ng LCD nh? hi?n nay, tràn h?t màn hình ra hai biên c?a ?i?n tho?i. Màn hình OLED m?ng h?n, nh? h?n và d?o h?n LCD.
Chi?c Galaxy Edge c?a Samsung có thi?t k? t??ng t? nh? miêu t? trên và ?ã thu hút ???c s? chú ý nh?t ??nh nào ?ó c?a ng??i dùng; Apple có v? c? g?ng làm cho thi?t k? này h?u d?ng h?n n?a b?ng cách cho ?i?n tho?i t??ng tác khi b?n ch?m vào b?t k? c?nh nào c?a ?i?n th?i, thay vì ch? m?t c?nh nh? c?a Galaxy Edge.
 
Samsung Galaxy S8
Khi chi?c ?i?n tho?i ??u b?ng c?a Samsung là Galaxy S có th? ph?c h?i ph?n nào danh ti?ng c?a hãng vì s? c? thu h?i Galaxy Note 7 h?i cu?i n?m qua, nh?ng ch? trong tr??ng h?p Galaxy S không l?p l?i nh?ng v? cháy n? nh? tr??c. Còn v?i chi?c Galaxy S8 s?p ??n, hãng d? ki?n s? ti?t l? t?i h?i ngh? Mobile World Congress s?p di?n ra vào cu?i tháng 2 t?i. Samsung ?ã r? m?t s? thông tin bên l? v? chi?c ?i?n tho?i này, trong ?ó có tính n?ng tr? lý ?o d?a trên công ngh? c?a công ty kh?i nghi?p Viv mà hãng mua l?i h?i tháng 10 n?m ngoái. S8 c?ng ???c ??n ?oán là có màn hình ?? nét c?c cao 4K, có camera sau th? 2 và có ch?c n?ng quét m?ng m?t ?? t?ng m?c b?o m?t.
 
?i?n tho?i n?p g?p Samsung
2017 có th? là n?m Samsung s? tr? l?i v?i thi?t k? ?i?n tho?i n?p g?p mà hãng ?ã phát tri?n trong nhi?u n?m v?a qua. H?i n?m 2013, có m?t ?o?n video (bên d??i) mà Samsung tung ra cho th?y h? ?ang phát tri?n m?t thi?t b? cho ng??i dùng ??c và xem n?i dung trên màn hình t??ng ???ng kích th??c máy tính b?ng, nh?ng có th? chuy?n thi?t b? nh? g?n b?ng ?i?n tho?i thông minh ?? ti?n mang theo bên mình. M?t vài công ty, trong ?ó có Lenovo, Oppo, hãng s?n xu?t màn hình JDI c?a Nh?t, c?ng ch? t?o ?i?n tho?i n?p g?p hai màn hình, nh?ng ch?a hãng nào ??a ra th? tr??ng. Samsung hy v?ng h? s? là doanh nghi?p tiên phong trong m?ng s?n ph?m m?i này. 
 

  
?i?n tho?i Microsoft Surface
CEO c?a Microsoft, Satya Nadella, cho bi?t hãng ?ang nghiên c?u ??a ra "thi?t b? siêu di ??ng". ?i?u này có ngh?a gì? Dòng laptop Surface, PC và máy tính b?ng v?n ?ang trông ch? m?t chi?c ?i?n tho?i ?? tr?n b?, và chi?c ?i?n tho?i này có th? s? xu?t hi?n ngay trong n?m nay. Ng??i dùng có th? trông ngóng m?t chi?c ?i?n tho?i có khung b?ng kim lo?i, h?p v?i thi?t k? c?a các s?n ph?m Surface khác, và ch?y h? ?i?u hành Windows 10, có th? g?n thêm bàn phím r?i, màn hình r?i và chu?t.
 
Kính ?eo th?c t? ?o HTC Vive 2
Cách nay 1 n?m, HTC d?n ??u trong vi?c chuy?n t? s?n xu?t ?i?n tho?i sang t?p trung vào công ngh? th?c t? ?o , là lúc ?y gi?i công ngh? d? ?oán ?ó là n??c ?i ??y r?i ro. Nh?ng h? th?ng Vive VR c?a HTC l?i ???c c?ng ??ng ?a chu?ng t? khi tung ra vào tháng 4/2016. B??c ti?p theo, HTC d? ki?n s? lo?i b? cáp k?t n?i v?i thi?t b? ?eo này và PC. Nhi?u công ty kh?i nghi?p c?ng ?ã t?o các linh ki?n kèm theo cho thi?t b? ?? có th? k?t n?i không dây v?i PC, do v?y mà HTC có th? s? tung ra phiên b?n Vive 2 trong n?m nay, lo?i b? dây k?t n?i v?i máy tính.
 
??ng h? thông minh Android Wear 2.0
N?m ngoái không ph?i là n?m b?n l? ??i v?i ??ng h? thông minh. Nh?ng 2017 h?a h?n s? xu?t hi?n nhi?u ??ng h? thông minh m?i ch?y Android 2.0, là b?n c?p nh?t c?a h? ?i?u hành Android c?a Google. B?i vì nó s? cho phép ng??i dùng t?i v? và ch?y app trên ??ng h? thông qua Bluetooth, k?t n?i di ??ng hay Wi-Fi mà không c?n d?a vào k?t n?i gi?a ??ng h? và ?i?n tho?i kèm theo, và ng??i dùng iPhone c?ng có th? s? d?ng thi?t b? Android Wear. Android Wear 2.0 hi?n ?ang trong giai ?o?n "developer preview" và s? xu?t hi?n b?n chính th?c vào gi?a n?m 2017.

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 59
 • Khách viếng thăm: 56
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 21,718
 • Tháng hiện tại: 531,202
 • Tổng lượt truy cập: 50,116,368

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058