tam quoc

 

Điểm danh những smartphone giúp bảo vệ thị giác

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/03/2017 04:41 - Người đăng bài viết: admin
 

Ở thời điểm hiện tại, chiếc smartphone gần như trở thành vật bất li thân với đa số người dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng smartphone trong thời gian dài được cảnh báo là có thể gây tác hại đến sức khỏe mắt, nhất là khi dùng máy về đêm.

  • Samsung Galaxy J5 2017 l? c?u hinh
  • Video m? h?p iPhone 7 phiên b?n màu ??
  • FPT Shop m? bán iPhone 7 phiên b?n màu ??, giao hàng t? 15/4
  • L? di?n pin s?c d? phòng cho Samsung Galaxy S8
  • Smartphone s? s?m có th? phát hi?n t?ng nhãn áp

H?n ng??i dùng ngày nay ??u bi?t r?ng vi?c liên t?c s? d?ng smartphone cho nhu c?u gi?i trí, làm vi?c, liên l?c trong th?i gian dài ??u ít nhi?u gây ?nh h??ng ??n s?c kh?e, ??c bi?t là ?ôi m?t v?n c?ng ???c ví von là c?a s? tâm h?n.

May m?n là con ng??i ngày càng ???c quan tâm nhi?u h?n ??n s?c kh?e, b?ng ch?ng là ngày càng nhi?u hãng ?i?n t? tiêu dùng ?ã và ?ang mang l?i nh?ng m?u smartphone không ch? ??y ?? tính n?ng, ki?u dáng ??p, giá c? h?p lý mà còn “kiêm” luôn tính n?ng b?o v? s?c kh?e cho ng??i dùng. Hãy cùng ?i?m qua m?t s? m?u smartphone n?i b?t v?i kh? n?ng b?o v? th? giác ?ang có m?t trên th? tr??ng ngay sau ?ây.

Lenovo Vibe P1

Lenovo Vibe P1 là m?t chi?c smartphone giá r? n?i b?t v?i pin dung l??ng ??t m?c 5.000mAh. Ngoài ra, máy còn ???c nhà s?n xu?t tích h?p tính n?ng b?o v? m?t vào ban ?êm. V?i tính n?ng này, m?i khi ???c kích ho?t, màn hình c?a Vibe P1 s? t? ??ng gi?m ?? sáng màn hình xu?ng m?c th?p h?n bình th??ng, giúp m?t ng??i dùng ?? m?i h?n khi s? d?ng th??ng xuyên vào ban ?êm. Tuy nhiên, c?n l?u ý r?ng ng??i dùng không nên s? d?ng máy quá lâu vì có th? g?p nguy hi?m ??n m?t b?i các tác nhân khác ch?ng h?n nh? ánh sáng xanh.

?i?m danh nh?ng smartphone giúp b?o v? th? giác 1
Lenovo VIBE P1 có kh? n?ng gi?m ?? sáng màn hình xu?ng m?c c?c k? th?p giúp m?t ?? m?t h?n khi s? d?ng trong môi tr??ng t?i.

Vivo Y55

Vivo Y55 là m?u smartphone giá r? v?a ???c ra m?t t?i Vi?t Nam g?n ?ây. Ngoài nh?ng tính n?ng nh? thi?t k? kim lo?i, ch?p ?nh selfie ??p thì chi?c máy này còn s? h?u tính n?ng b?o v? m?t ng??i dùng tên g?i “Eye Protection Mode”. M?i khi tính n?ng Eye Protection Mode ???c kích ho?t, hình c?a máy s? ng? sang màu vàng h?ng, giúp h?n ch? s?c t? xanh ?? m?t ng??i dùng ?? c?m giác m?i khi s? d?ng trong th?i gian dài nh?t là vào ban ?êm. ???ng nhiên Eye Protection Mode s? khi?n màu s?c hi?n th? có khuynh h??ng ng? h?ng nhi?u h?n và t? ?ó tr?i nghi?m hình ?nh s? b? gi?m sút ?i ít nhi?u khi gi?i trí v?i phim ?nh.

?i?m danh nh?ng smartphone giúp b?o v? th? giác 2
Vivo Y55 c?ng có kh? n?ng b?o v? m?t, song ch?t l??ng màu s?c hình ?nh b? ?nh h??ng ít nhi?u.

Philips S616 và V787

Trong các s?n ph?m ?ang có m?t trên th? tr??ng, Philips S616 và V787 hi?n là nh?ng s?n ph?m khá “hot” b?i có giá bán d? ch?u nh?ng v?n mang trên mình nhi?u nét son, giá tr? cho ng??i dùng nh? màn hình l?n, hình ?nh hi?n th? s?c nét, c?u hình kh?e và th?i l??ng s? d?ng pin t?t (Philips V787 trng b? pin dung l??ng 5.000 mAh). Ngoài nh?ng y?u t? nói trên, hai m?u smartphone Philips còn ???c ?ng d?ng công ngh? b?o v? s?c kh?e m?t ng??i.

SoftBlue, công ngh? t?i ?u hi?n th? ?? b?o v? m?t v? c? b?n có tác d?ng chuy?n ??i ph?n l?n ánh sáng xanh có b??c sóng dài gây h?i cho m?t thành các b??c sóng ng?n vô h?i. Nh? v?y, “c?a s? tâm h?n” s? ???c b?o v? g?n nh? toàn di?n tr??c màn hình smartphone d?u cho có ph?i s? d?ng máy trong th?i gian dài.

?i?m danh nh?ng smartphone giúp b?o v? th? giác 3
Philips S616 và V787 v?a có th? giúp b?o v? m?t ng??i dùng kh?i tác h?i c?a ánh sáng xanh, v?a không làm ?nh h??ng ??n ch?t l??ng màu s?c hình ?nh hi?n th?.

?áng chú ý h?n, SoftBlue không ch? là giúp b?o v? m?t ??n thu?n, công ngh? này còn h?p d?n b?i hoàn toàn không gây ?nh h??ng ??n ch?t l??ng màu s?c hi?n th? c?a hình ?nh.?i?u này ??ng ngh?a v?i tr?i nghi?m hình ?nh c?a ng??i dùng s? không h? b? gi?m ch?t l??ng. Có th? nói, Philips th?c s? ?ã r?t hào phóng trong vi?c trang b? cho V787 và S616 công ngh? b?o v? m?t ng??i dùng có m?t không hai này.

Hi?n t?i, Philips V787 và S616 có giá bán l?n l??t ? m?c 3,49 tri?u ??ng và 2,99 tri?u ??ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 103
  • Hôm nay: 8,436
  • Tháng hiện tại: 389,077
  • Tổng lượt truy cập: 53,665,539

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058