tam quoc

 

7 cách tái sử dụng thiết bị Android

Đăng lúc: Thứ tư - 22/02/2017 13:24 - Người đăng bài viết: admin
 

Thay vì bỏ đi chiếc smartphone hoặc tablet chạy Android đã qua sử dụng, bạn hãy tham khảo một số ý tưởng sau đây để giúp thiết bị này trở nên hữu ích hơn.

 

  • 5 ?ng d?ng theo dõi s?c kh?e trên Android và iOS
  • Lên l?ch g?i tin nh?n trên thi?t b? Android
  • L?u tr? v?nh vi?n các website ?a thích
  • Tr?i nghi?m ?ng d?ng Android trên PC Windows

Thi?t b? d?n ???ng

?i?u ??u tiên khi ngh? t?i vi?c tái s? d?ng thi?t b? Android c? ch?c h?n ph?i k? ??n ?ó là bi?n thi?t b? này thành m?t h? th?ng d?n ???ng b?ng cách s? d?ng Google Map ho?c m?t s? ?ng d?ng có ch?c n?ng t??ng t? nh? Navigation Shortcut , Maps, Navigation & Directions ho?c GPS Navigation .

7 cách tái s? d?ng thi?t b? Android 1

Radio k? thu?t s?

V?i nh?ng ng??i th??ng xuyên nghe radio, vi?c bi?n m?t thi?t b? Android c? thành máy nghe ?ài ch?c ch?n s? là ý t??ng tuy?t v?i.

Theo ?ó, ch? c?n cài ??t m?t trong các ?ng d?ng nh? TuneIn Radio , Radio Online , Simple Radio là b?n ?ã có th? t?n h??ng nh?ng kênh ?a thích c?a mình.

7 cách tái s? d?ng thi?t b? Android 2

Trình ??c ebook

T??ng t? Radio, b?n c?ng có th? cài ??t các ?ng d?ng nh? Amazon Kindle , eReader Prestigio , Moon+ Reader là ?ã có th? tái s? d?ng chi?c smartphone ho?c tablet Android thành m?t ??u ??c sách ?i?n t? chuyên d?ng.

Ngoài ra, nh?ng m?t s? ?ng d?ng có ch?c n?ng t??ng t? c?ng h? tr? nhi?u ??nh d?ng sách ?i?n t?, cho phép ??ng b? hóa d? li?u qua ?ám mây, h? tr? ch? ?? ??c sách ban ?êm ?? b?o v? m?t và m?t s? tính n?ng thú v? khác.

7 cách tái s? d?ng thi?t b? Android 3

??ng h? báo th?c

V?i nh?ng thi?t b? Android ?ã quá c?, không th? g?i ?i?n, nh?n tin, ch?p ?nh m?, th?m chí không ?? RAM ?? x? lý nh?ng công vi?c, b?n hãy bi?n chúng thành m?t ??ng h? báo th?c b?ng cách kích ho?t tính n?ng ??ng h? c?a Andoird.

Không ch? v?y, n?u mu?n nhi?u ch?c n?ng h?n, b?n hãy th? s? d?ng m?t s? ?ng d?ng ??ng h? khác ???c cung c?p trên Google Play.

7 cách tái s? d?ng thi?t b? Android 4

Thi?t b? phát Wi-Fi

H?u h?t thi?t b? Android hi?n này ??u có kh? n?ng t?o ra m?t Wi-Fi Hotspots t??ng t? các thiê?t bi? chia se? kê?t nô?i Internet di ?ô?ng chuyên d?ng.

C? th? h?n, b?n có th? truy c?p vào Settings > Wireless and Networkss > More >Tethering (and Portable Hotspot) và ?ánh ??u ch?n vào m?c Portable Wi-Fi Hotspot là hoàn t?t.

7 cách tái s? d?ng thi?t b? Android 5

Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? t?i v? và cài ??t m?t s? ?ng d?ng chuyên v? Wi-Fi Hotspot nh? Portable Wi-Fi hotspot , WiFi Hotspot  ?? ??t hi?u qu? cao nh?t trong quá trình s? d?ng.

Thi?t b? l?u tr? di ??ng

M?c dù có dung l??ng t??ng ??i h?n ch?, nh?ng v?i kh? n?ng d? dàng k?t n?i v?i máy tính mà không c?n thông qua b?t k? ?ng d?ng nào khác thì có l?, smartphne Android c? v?n r?t có ích trong vi?c l?u tr? các v?n b?n Office ho?c các lo?i file c? nh?. H?n n?a, b?n c?ng có th? l?p thêm th? SD ?? có th? m? r?ng không gian l?u tr? dung l??ng l?u tr?.

7 cách tái s? d?ng thi?t b? Android 6

Không d?ng l?i ? ?ó, n?u cài ??t ?ng d?ng AirDroid lên c? PC và smartphone, b?n có th? ti?n hành ??ng b? d? li?u gi?a 2 thi?t b? c?ng nh? truy c?p truy c?p t? xa vào các file l?u trên Android mà không c?n dùng cáp.

Giám sát tr? nh?

M?t trong ý t??ng khá hay dành cho b?c ph? huynh v?a ?ón “thành viên m?i” trong nhà ?ó là bi?n Smartphone Android c? thành thi?t b? trông tr?. Theo ?ó, ch? c?n cài ??t m?t s? ?ng d?ng ???c cung c?p trên ch? ?ng d?ng Google Play (ch?ng h?n nh? Baby Monitor ), b?n s? có th? nhìn, nghe th?y tr? trong khi b?n ?ang làm vi?c ho?c ?ang ph?i ti?p khách trong nhà mình.

Ngoài ra, m?t s? ?ng d?ng còn có kh? n?ng g?i thông báo ??n b?c cha m? thông qua cu?c g?i ho?c tin nh?n khi tr? khóc.

Ý t??ng khác

N?u các ý t??ng trên không phù h?p v?i mình, b?n có th? v?n gi? l?i thi?t b? này ?? khai thác t?i ?a các ch?c n?ng ?a ph??ng ti?n khác nh? ch?i trò ch?i, nghe nh?c ho?c ch?p ?nh, trò chuy?n tr?c tuy?n v?i ?ng d?ng nh? Skype, Viber, ho?c Facebook.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 122
  • Khách viếng thăm: 120
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 20,885
  • Tháng hiện tại: 498,763
  • Tổng lượt truy cập: 50,746,781

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058