tam quoc

 

Microsoft định dùng chip ARM cho điện toán đám mây

Đăng lúc: Thứ năm - 09/03/2017 21:20 - Người đăng bài viết: admin
 

Microsoft đang thử nghiệm chip điện năng thấp để chạy các máy chủ đám mây Azure của họ nhằm tiết kiệm tiền điện.

 • ARM s? tham gia th? tr??ng máy ch? t? n?m 2014
 • B? x? lý 64-bit ??u tiên c?a ARM cho máy ch? và smartphone
 • Microsoft và Yahoo ti?p t?c h?p tác trong l?nh v?c tìm ki?m
 • Khai thác m?ng ?o trên Microsoft Azure
 • Microsoft và chi?n l??c cho Azure
S? th?ng tr? c?a Intel b? ?e d?a khi Microsoft ?ang tìm ki?m nhà s?n xu?t chip thay th? cho n?n t?ng ph?n c?ng ?ám mây c?a mình.
 
Theo t? Bloomberg, Microsoft ?ang th? nghi?p máy ch? ch?y b? x? lý do ARM thi?t k? ?? ch?y h? th?ng ?i?n toán ?ám mây Azure . Trong khi hãng ch?a chính th?c áp d?ng cho khách hàng th?c t? c?a mình nh?ng hãng ?ã s? d?ng chip ARM trong m?ng machine learning, phân tích d? li?u l?n và l?u tr?. Microsoft hy v?ng gi?i pháp này s? ti?t ki?m ???c ti?n vì h? th?ng dùng ít ?i?n n?ng h?n và ???c nhi?u nhà s?n xu?t chip cung ?ng, giúp giá c?a chip ARM c?nh tranh h?n. 
Microsoft ??nh dùng chip ARM cho ?i?n toán ?ám mây 1
Microsoft có k? ho?ch s? d?ng b? x? lý ARM thay cho Intel ?? ti?t ki?m ti?n ?i?n.
Hi?n th?i, Intel ?ang chi?m l?nh h?u nh? toàn b? th? tr??ng chip dành cho máy ch?. Ch?a có thông tin nào rõ ràng có bao nhiêu ph?n tr?m Microsoft s? d?ng chip ARM, nh?ng theo Jason Zander, phó ch? t?ch m?ng ?i?n toán ?ám mây Azure c?a Microsoft, hãng ?ang thi?t l?p "m?t cam k?t quan tr?ng" ?? s? d?ng chip m?i. T? Bloomberg c?ng cho bi?t chip m?i c?ng n?m trong thi?t k? máy ch? ?ám mây m?i do chính Microsoft phát tri?n, nh?m mang l?i tính n?ng ngu?n m? cho các công ty khác s? d?ng.
 
Tr??c nay, ARM th?ng tr? th? tr??ng b? x? lý di ??ng, v?i ph?n c?ng n?i ti?ng v? tính hi?u qu? v? ?i?n n?ng. Nh?ng nhà thi?t k? chip g?c Anh Qu?c này c?ng ?ang "ph? h?i nóng" vào gáy Intel trong th? tr??ng siêu máy tính. ARM c?ng ?ã phát tri?n ki?n trúc chip m?i ???c thi?t k? chuyên cho các ?ng d?ng siêu máy tính và Fujitsu c?ng ?ã công b? s? s? d?ng ph?n c?ng c?a ARM ?? ch? t?o m?t siêu máy tính m?i tên là Project K.
 
K? t? khi ARM b? công ty truy?n thông và Internet Nh?t B?n là SoftBank mua l?i h?i n?m ngoái v?i giá 32 t? USD, ARM nh?n ???c r?t nhi?u ngu?n ??u t? v?i m?c ?ích c?nh tranh v?i Intel. ARM có k? ho?ch nhân ?ôi nhân s? t?i Anh Qu?c, t? 1.600 nhân viên lên 3.200 t? nay ??n 2021, và h?i tháng tr??c hãng ??a ra ??c tính s? tung ra kho?ng 1.000 t? chip cho Internet of Things trong vòng 20 n?m t?i. Trong khi ?ó, các nhà s?n xu?t chip khác nh? Nvidia cho ??n công ty kh?i nghi?p s?n xu?t chip Nervana, c?ng ?ang bám ?u?i Intel ráo ri?t v?i nh?ng thi?t k? chipset t?p trung vào machine learning.
 
Còn v?i Intel, h? ?ang t?t b?t phát tri?n các công ngh? v? l??ng t? và ?i?n toán quang h?c. Nh?ng hi?n th?i, Microsoft có v? nh? s? khi?n Intel b? gi?m ?i th? ph?n trong th? tr??ng ph?n c?ng cho ?i?n toán ?ám mây.

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 133
 • Khách viếng thăm: 130
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 19,594
 • Tháng hiện tại: 296,418
 • Tổng lượt truy cập: 53,023,905

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058