tam quoc

 

Chipset Intel Z390 vừa bị "lộ sáng"

Đăng lúc: Thứ bảy - 19/05/2018 10:55 - Người đăng bài viết: admin
 

Thông tin về nền tảng chipset Z390 - dự kiến được hãng Intel cho ra mắt tại Computex 2018, vừa bị lộ diện với những thông số đáng chú ý: Hỗ trợ Wi-Fi ac + BT 5.0, thêm 6 cổng USB 3.1 Gen2 (10 Gbps).

C? th?, Z390 là th? h? th? 2 c?a dòng chipset cao c?p trong n?n t?ng Intel 300 series (sau Z370), dành cho các b? vi x? lý Coffee Lake-S. Nó ???c phát tri?n d?a trên dòng chipset Z370, nh?ng ?ã ???c hãng Intel thêm vào 2 ?i?m m?i: ?ó là s? l??ng c?ng k?t n?i USB 3.1 Gen2 v?i t?c ?? 10 Gbps ???c t?ng thành 6 c?ng; và tích h?p gi?i pháp k?t n?i Wi-Fi v?i chu?n 802.11ac b?ng t?n kép l?n ??u tiên xu?t hi?n trên chipset Intel - Trang tin AnandTech cho hay. 
 
N?u ?em so sánh các thông s? gi?a các dòng chipset Intel 300 series, nhìn chung, chúng ta có th? xem Z390 là chipset dành cho các b? vi x? lý Coffee Lake th?t s?, b?i v?i Z370 khi m?i ra m?t cùng th? h? Intel Core I th? 8, nó ?ã không có nhi?u nâng c?p so v?i Z270 và v?n ???c xem là "Z270 b?n làm l?i". Và nh? th?, ch? có Z390 m?i th?t s? là chipset cao c?p c?a Intel mà thôi.
Chipset Intel Z390 v?a b? "l? sáng" 1
S? ?? kh?i cho chipset Z390 c?a Intel.
Ngoài ra, so v?i Z370, Z390 ngoài 2 "?i?m nh?n" khác bi?t ???c b? sung nh? ?ã nêu, nó v?n h? tr? OC và không tích h?p các tính n?ng vPro dành cho doanh nghi?p (t?c tách b?ch so v?i dòng Q300 series). Và các tính n?ng tiêu chu?n trên Z390 c?ng v?n t??ng t? Z370, nh? h? tr? RAID v?i Intel Rapid Storage, h? tr? b? nh? Optane, s? l??ng lane t?c ?? cao HSIO v?n không ??i,...
 
Tuy nhiên, "?i?m c?ng" ?áng l?u ý nh?t trên Z390 chính là nó ?ã ???c tích h?p gi?i pháp Wi-Fi AC, h? tr? kênh 160 MHz (Wave 2) cho t?c ?? k?t n?i t?i ?a 1733 Mbps. Intel c?ng nh?n m?nh r?ng, v?i cách làm trên, chipset Z390 cho k?t n?i Wi-Fi nhanh h?n 12 l?n so v?i chu?n 802.11n th??ng th?y trên nh?ng gi?i pháp Wi-Fi tích h?p giá r?. 
 
M?c dù ???c Intel h? tr? s?n tính n?ng k?t n?i ?u vi?t nh? th?, nh?ng không ph?i t?t c? các bo m?ch ch? s? d?ng Z390 ??u cung c?p k?t n?i Wi-Fi, b?i ?i?u này còn tùy thu?c vào t?ng nhà s?n xu?t thi?t b?, ??c bi?t là h? ph?i thi?t k? thêm mô-?un CRF, g?n thêm anten và nh?t là vi?c trang b? thêm k?t n?i Wi-Fi này s? làm t?ng thêm $15 chi phí s?n xu?t ra bo m?ch ch?. Trong khi ?ó, Z390 là chipset cao c?p và nó s? n?m trong t?m giá có m?c th?p nh?t là $130, do ?ó vi?c c?t gi?m Wi-Fi có th? s? giúp các hãng làm bo m?ch ch? gi?m giá thành, ?áp ?ng nhi?u t?m giá h?n.
 
Ngoài ra, gi?i pháp Wi-Fi c?a Intel còn ph? thu?c vào CNVi - m?t gi?i pháp k?t n?i tích h?p có trên dòng CPU Gemnini Lake và hi?n th?i là các vi x? lý th? h? 8. Gi?i pháp này bao g?m CNVi tích h?p trong chipset và mô-?un k?t n?i b?ng t?n vô tuy?n liên ??i (CRF) dùng khe M.2. 
 
V? c? b?n, CNVi bao g?m vi x? lý, m?ch logic, b? nh? và ??a ch? MAC c?a Bluetooth và Wi-Fi, cùng các thành ph?n còn l?i nh? vi x? lý tín hi?u, ch?c n?ng RF n?m trên mô-?un CRF. Các mô-?un CRF có th? ho?t ??ng v?i CNVi bao g?m Intel Wireless AC-9560, 9462 và 9461. 
 
Nh? v?y, ?ây không ph?i là m?t gi?i pháp Wi-Fi tích h?p hoàn toàn vào chipset nh? nh?ng gì chúng ta th?y trên các SoC di ??ng. Intel ch? tích h?p m?t vài ph?n thân có trên card Wi-Fi thông th??ng vào chipset - m?t ??ng thái mà hãng cho là s? gi?m chi phí, b?i các nhà s?n xu?t bo m?ch ch? ch? c?n mua các mô-?un CRF t? Intel thay vì m?t mô-?un Wi-Fi ??y ?? v?i chi phí ??t h?n.
 
Ti?p theo là s? l??ng các c?ng USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) c?ng ???c h? tr? b?i chipset. Các nhà s?n xu?t bo m?ch ch? ph?i s? d?ng các lane HSIO cho các c?ng USB 3.1 Gen2. Trên Z390, s? l??ng c?ng USB t?c ?? cao này t?i ?a lên ??n 6 c?ng, còn trên các bo m?ch ch? dùng chipset H370/B360 ch? có 4 c?ng thôi. Do v?y, n?u các nhà s?n xu?t mu?n trang b? các c?ng USB 3.1 Gen2 mà là chu?n USB-C, nh?t thi?t h? ph?i làm l?i trình ?i?u khi?n.
 
Ngoài ra, Z390 còn có tính n?ng Modern Standby/Smart Connect cho phép h? th?ng c?p nh?t email và nh?ng d? li?u t??ng t? khi thi?t b? c?a b?n ?ang ? "tr?ng thái ng?" (Sleep). Intel cho bi?t, ?ây là l?n ??u tiên tính n?ng này xu?t hi?n trên máy tính desktop, còn v?i laptop, m?t s? dòng c?ng ?ã có tính n?ng này t? tr??c. Hay Z390 còn có m?t tính n?ng thú v? khác là Ambient Computing - cho phép b?n ?ánh th?c máy trong tình tr?ng Sleep b?ng gi?ng nói, gi?ng nh? khi b?n g?i Cortana hay Alexa trên ?i?n tho?i ?? ?ánh th?c nó khi ?ang t?t màn hình.
 
D? ki?n Intel s? công b? dòng chipset m?i này ngay t?i Computex 2018, và nh?ng bo m?ch ch? có ch?a dòng chipset Z390 h?a h?n s? lên k? ngay sau ?ó. 

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 9,239
  • Tháng hiện tại: 239,626
  • Tổng lượt truy cập: 60,198,043

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465